RSS

Pericolul grav şi iminent de accidentare

Esenţial despre situaţiile de pericol grav şi iminent de accidentare

Definiţie

Pericolul grav şi iminent de accidentare reprezintă situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment.

Starea de pericol grav şi iminent de accidentare poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere şi/sau unitate, lucrător al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat un contract, precum şi de către inspectorii de muncă.

La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:

 1.        oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii

2.        evacuarea personalului din zona periculoasă

 Util

În calitate de angajator trebuie să:

–         întocmiţi planul de evacuare a lucrătorilor;

–         afişaţi planul de evacuare la loc vizibil;

–         instruiţi lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare.

3.        anunţarea serviciilor specializate

Util

–         desemnaţi lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi instruiţi-i în acest sens;

–         asiguraţi mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate.

4.        anunţarea conducătorilor ierarhici

5.        eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent

 Util

–         desemnaţi lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent, asiguraţi instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei;

–         stabiliţi serviciile specializate care pot interveni.

 La stabilirea măsurilor de securitate menţionate, dvs., în calitate de angajator, trebuie să ţineţi seama de:

Ÿ   natura activităţilor;

Ÿ   numărul de lucrători;

Ÿ   organizarea teritorială a activităţii;

Ÿ   prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul de muncă.

 Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative nejustificate pentru aceştia, cu excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă.

 Atenţie

Dvs., în calitate de angajator, trebuie să vă asiguraţi că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când superiorul ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să aplice masurile corespunzătoare, conform cunoştinţelor lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol.

În cadrul activităţii de instruire lucrătorii trebuie să primească toate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii şi mai ales în situaţii de muncă cu pericol grav şi iminent de accidentare.

 La rândul lor, lucrătorii trebuie să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora şi să comunice imediat, dvs. şi/sau lucrătorilor desemnaţi, orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.

 Sancţiune

Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă, conform art. 37, alin. (1) din  Legea nr. 319/2006.

Reclame
 

Comentariile nu sunt permise.

 
%d blogeri au apreciat asta: