RSS

S.S.M.

Oferta

Ma bucur daca am reusit sa va fiu de folos in vreun fel. Mizez pe sprijinul dumneavoastra in sustinerea paginii cu comentarii si eventual cu documente.Daca doriti sa va numarati printre utilizatorii (409 pina in data de 18/08/2009) a caror adresa se afla in baza mea de date care primesc avertizari pe email in cazul aparitiei de documente noi pe site sau reglementari si legistatie noua trimiteti adresa dumneavoastra de email pe adresa corosd@yahoo.com . In cazul in care sunteti interesat(a) de participarea la o astfel de activitate scrieti in si domeniul in care activati (CONSTRUCTII,TEXTIL,ALIMENTATIE PUBLICA,COMERT, INDUSTRIE(domeniul), SANATATE, DIVERTISMENT,SECTOR PUBLIC sau altul) in felul acesta nu veti mai fi deranjat(a) cu avertizari care nu va privesc si veti primii numai datele care va intereseaza.De asemenea puteti scrie si daca folositi programul de evaluare de riscuri ,sugestiile sau problemele intimpinate.

Doresc ca in felul acesta sa creez un sistem in care daca un membru ia cunostiinta de aparitia unor noutati sa posteze pe site un comentariu sau sa imi trimita o instiintare pe email pentru a o face cunoscuta si celorlalti si de ce nu se poate trimite chiar documentul.Promptitudinea cu care s-a raspuns apelurilor de pina acum prin care am solicitat documente necesare unor membri ma face sa cred ca un sistem de acest fel functioneaza si este benefic .Multumesc cu aceasta ocazie celor care au raspuns solicitarilor . Site-ul este nonprofit intentionez insa sa creez o pagina a specialistului pentru ca printre membri se afla si profesionisti si e cert faptul ca anumite lucruri trebuie facute de cunoscatori.In cazul in care sunteti interesat de aceasta trimiteti pe email sau postati un comentariu cu oferta dumneavoastra de servicii si datele de contact.

In cazul in care principiile nu va interzic asta(concurenta) faceti cunoscuta existenta site-ului si altor persoane care se ocupa de acest domeniu.

Probabil ca unii se vor gindii ca „se pune de o afacere” aici.Stati linistiti sunt dintre aceia care cumpara scump si vind ieftin …. sau mai bine dau pe gratis

In continuare este prezentata legislatia in vigoare iar la final lista de documente necesare completarii dosarului SSM.

Pentru vizualizarea documentelor in format PDF folositi Adobe Acrobat Reader.

Legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conditii de munca (protectia muncii)

Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006-Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor-Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte-Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca-Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati-Legea nr. 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii-Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002

Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

Legislatie in domeniul asigurarilor sociale

Legea nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si al drepturi de asigurari sociale-Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica-Legea nr. 145/1997 – Legea asigurarilor sociale de sanatate, abrogata si inlocuita prin OUG nr. 150 din 31/10/2002

Legislatie in domeniul materialelor si substantelor periculoase

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor-Legea nr. 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor-Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Legislatie in domeniul evaluarii conformitatii

Hotarari de Guvern

HOTÃRÂRE nr. 37 din 16 ianuarie 2008 pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 355 / 2007 privind supravegherea sãnãtãtii lucrãtorilor
Hotararea de Guvern nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 din 2006-Codul Muncii – Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, text in vigoare incepand cu data de 22 decembrie 2005. Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 19 decembrie 2005
Hotararea de Guvern nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale
Hotararea de Guvern nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Hotararea de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
Hotararea de Guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
Hotararea de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
Hotararea de Guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
Hotararea de Guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
Hotararea de Guvern nr. 1007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
Hotararea de Guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
Hotararea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Hotararea de Guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
Hotararea de Guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
Hotararea de Guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
Hotararea de Guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
Hotararea de Guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
Hotararea de Guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinþelor minime de securitate ºi sanatate pentru protecþia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenþi cancerigeni sau mutageni la locul de munca
Hotararea de Guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
Hotararea de Guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
Hotararea de Guvern nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Hotararea de Guvern nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006
Legea nr. 598/2003 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 107/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea nr. 346/2002 – Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale modificata prinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 107 din 24/10/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002
Legea nr. 22/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 19/2000 – Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase-Legea nr. 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
Legea nr. 245/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii

DOCUMENTE NECESARE

1 Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
2 Decizii interne pentru:- personalul cu atributii in domeniul SSM

– componenta serviciului de SSM

– conducãtorii locurilor de muncã;

– personalul cu responsabilitãti conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat) etc.;

3 Documentele Comitetului de Securitate si Sãnãtate în Muncã (CSSM):- decizia de înfiintare

– raportul anual al conducătorului unitãtii în CSSM cu privire la situația securitãtii si sãnãtãtii în muncã

– raportul medicului care asigurã supravegherea stãrii de sãnãtate a salariatilor;

– planul anual de mãsuri în domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar

– programul de activitate al serviciului de SSM

4 Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnãvire profesionalã la locurile de muncã
5 Dosarul medical individual (la cererea Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sãnãtate Publicã medicul de medicinã a muncii trebuie sã furnizeze copii ale dosarului medical. );
6 Fisa de aptitudini;(o copie se anexeaza si la fisa de instructaj)
7 Înscrierea în fisa de instructaj „Apt pentru lucru la înãltime”
8 Foaia de parcurs
9 Raport de sedinta siguranta circulatiei;
10 Nota de comanda reparatii;
11 Programe de instruire, testare pe meserii sau activitãti (sub forma de procedura)
12 Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor (
13 Tematici de instruire
14 Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii si dovada indeplinire conditii de stutii pentru nivelul de instruire
15 Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor în procesul de instruire(test obligatoriu in urma instruirii introductiv generale cu rezultatul insemnat in fisa de instructaj
16 Fisele individuale de instructaj de protectia muncii completate conform tematicilor , semnate de lucratori si lectori
17 Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
18 Foaie de prezenta
19 Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzãtor riscurilor activitãtii
20 Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
21 Fise de magazie pentru dotarea cu EIP;
22 Documentele care sã ateste cã ET utilizate în cadrul unitãtii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii (NM 3, L 90/1996, republicatã );
23 Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor în functiune
24 Contractul colectiv de muncã întocmit la nivelul unitãtii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de muncã, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)
25 Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern cu obligatii si sanctiuni pe linie de SSM si PSI
26 Mãsuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutãrii prin atingere directã si indirectã (recomandat o norma specifica interna instalatii electrice)
27 Buletine de verificãri PRAM ,prize de pamint
28 Determinãrile de noxe, în cazul unitãtilor cu tehnologii care degajã noxe chimice (în vederea stabilirii mãsurilor specifice de protectie a muncii)
29 Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncã ( dacã sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihicã si psihosenzorialã a executantilor)
30 Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzãtor conditiilor în care se desfãsoarã activitatea la locurile de muncã (norme specifice pe loc de munca sau pe meserie0
31 Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercitã meserii ce trebuie autorizate
32 Evidenta locurilor de muncã cu conditii deosebite: vãtãmãtoare, grele si periculoase (Lista si masuri specifice)
33 Certificate medicale cu diagnostic “accident”
34 Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sãnãtate în muncã
35 Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (unde este cazul)
36 Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare(manometre…)
37 Verificãrile ISCIR
38 Fisa postului (cu reglementari SSM si PSI incluse)
39 Permisul de lucru cu foc
40 Permis gass free, în situatiile de lucrãri în spatii închise unde existã pericol de explozie
41 Documentul privind protectia la explozie
42 Autorizatie de lucru în zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice);
43 Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice);
44 Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 46, art. 1, pct. 6);
45 Registrul de evidentã a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupã caz (PT R 14-2002);
46 Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)
47 Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
48 Plan de evacuare în caz de urgentã
49 Registre de evidentã a accidentatilor in munca
50 Registre de evidentã a accidentelor usoare
51 Registre de evidentã a incidentelor periculoase
52 Registre de evidentã a îmbolnãvirilor profesionale
53 Raportare semestrialã a accidentelor de munca
54 Registrul de serviciu la bordul navelor
55 Registrul pentru substante toxice
56 Registrul de evidentã a materialelor explozive
57 Formular comandã si îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
58 Cartea tehnicã a utilajului
59 Instructiuni de lucru
60 Proces verbal de punere în functiune a schelei (NGPM/2002, cap VII, sectiunea 3);
61 Conventiile de lucru
62 Proiectele de executie a constructiilor, ET
63 Mãsurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
64 Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
65 Materiale necesare informãrii si educãrii angajatilor
66 Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
67 Contractele de lucrãri
68 Modul de acordare a materialelor igienico sanitare
69 Fisa de expunere la riscuri profesionale
70 Evidente nominale ale angajatilor cu handicap i a celor cu vârsta sub 18 ani
71 Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
72 Registrul unic de control (L 252/2003);
73 Program de controale proprii pe linie de SSM si rapoarte post control
74 Trusa medicala cu continut prevazut de lege(atentie la inlocuirea materialelor expirate)
75 Plan de prevenire si protectie
76 Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent de accidentare
78 Contract cu medic de medicina muncii
79 Testari periodice
80 Informari conducere cu probleme de SSM
81 Instruiri colective vizitatori
Reclame
 

512 răspunsuri la „S.S.M.

 1. livia

  Ianuarie 9, 2009 at 12:25 am

  materialele postate sunt de mare folos.rugamintea mea este de a adauga noutatile ce apar in fiecare domeniu ssm, isu pt a usura intocmirea tematicilor de instruire pe 2009

   
 2. liviu

  Iunie 19, 2009 at 11:26 am

  buna!
  felicitari realizatorului
  o sa avem unde sa discutam problemele legate de SU si ssm

  cu stima

   
 3. oana

  Iunie 22, 2009 at 11:03 am

  Felicitari ! Este primul site unde pot compara munca mea cu a celorlalti.
  Respect realizatorului!

   
 4. danixweb

  August 1, 2009 at 6:59 pm

  S-a primit o contributie importanta constind in 11 evaluari de riscuri pentru diverse locuri de munca.
  Documentele se afla in directorul :Securitare si sanatate in munca\Evaluari de riscuri\Evaluari Word si sunt urmatoarele:
  ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII STATIE DE 110KV
  LACATUS REPARATII RETELE APA POTABILA
  SOFER AUTOVEHICULE SU 1,5 T
  TIPOGRAF SALA MASINILOR
  SUDOR AUTOGEN
  MORAR
  SALA MASINI TURBINE CENTRALA ELECTRICA 12 MW
  AGENT COMERCIAL
  DEBITATOR
  CONCASORIST
  INSTALATOR REMEDIERI DEFECTE(gaz)
  Persoana care a trimis documentele solicita ajutor cu evaluari (eventual si instructiuni proprii) pt inginer geodez si tehnician topograf.

   
 5. Teodor Calugar

  August 12, 2009 at 9:12 am

  Buna!
  Respect pentru realizator.
  O sansa pentru toti incepatorii de a fi pusi la punct cu legislatia de SSM
  Felicitari!

   
 6. VIORICA CHITA

  August 18, 2009 at 1:10 pm

  Felicitari,materialele postate sunt foarte utile.

   
 7. mirela

  August 25, 2009 at 12:11 pm

  Felicitari pentru aceasta realizare.materialele ne-au fost de mare folos.Rugaminetea mea este pentru politie comunitara ce fel de instrutiuni folosim?

   
 8. Eftimie Dan

  Septembrie 9, 2009 at 3:49 pm

  Felicitari pentru site!

   
 9. Ionut B

  Septembrie 14, 2009 at 11:45 am

  Rugaminte mare,
  Ma poate ajuta cineva cu o instructiune proprie de ssm pentru medic veterinar?
  Va multumesc frumos

   
 10. Carmen

  Septembrie 16, 2009 at 2:22 pm

  Felicitari pt site!

   
 11. NICA IULIAN

  Septembrie 21, 2009 at 4:10 pm

  Pentru cine doreste o instructiune ssm cabinet veterinar , sa comunica adresa de e-mail (cotranida@gmail.com)

   
 12. claudiu

  Septembrie 28, 2009 at 7:55 pm

  Multumesc pentru sprijin! Esti o persoana care se gandeste si la noi ceilalti .Multe realizari in continuare!

   
 13. dan

  Septembrie 30, 2009 at 3:20 pm

  Cam rar asa ceva, adica cineva care sa se gandeasca si la ceilalti.
  Multumiri si felicitari pentru idee.
  Bafta in continuare

   
 14. Ionela Ramona

  Septembrie 30, 2009 at 4:08 pm

  Felicitari pentru idee.
  Eu am absolvit un curs de 40 de ore , lucrez in acest domeniu (sunt inca la inceput) si imi este de mare ajutor.
  Multumesc.

   
 15. Mirela Silvasan

  Octombrie 5, 2009 at 10:54 am

  Felicitari,materialele postate sunt foarte utile.

   
 16. jalba teodora

  Octombrie 5, 2009 at 1:15 pm

  multe multumiri si felicitari pt toata munca depusa aici !

   
 17. nico

  Octombrie 5, 2009 at 6:44 pm

  Felicitari pentru site.

   
 18. cristina

  Octombrie 6, 2009 at 1:21 pm

  Va rog sa-mi trimiteti daca aveti instructiuni proprii pentru lucratori din magazin de electrocasnice.Va multumesc

   
 19. mariana

  Octombrie 7, 2009 at 1:22 pm

  multe multumiri si felicitari pt toata munca depusa aici !

  Nu am reusit sa descarc programul evaluare riscuri .Ajutor!

   
 20. titi

  Octombrie 10, 2009 at 6:49 pm

  Ai reusit? daca nu contacteaza-ma pe mail. Ce evaluari iti trebuiesc?

   
 21. titi

  Octombrie 10, 2009 at 6:50 pm

  Comentariul de mai sus era pentru Mariana. Scuze

   
 22. Ana

  Octombrie 13, 2009 at 9:01 am

  Va rog sa-mi trimiteti si mie un model de registru de coordonare

   
 23. titi

  Octombrie 13, 2009 at 6:12 pm

  Ma poate ajuta cineva cu Ev, risc pentru :
  -Casier
  -Consilier juridic
  – Audutor
  – Referent 1A
  – Director coordonator
  Imi trebuiesc cat se poate mai repede. Va multumesc anticipat

   
 24. titi

  Octombrie 13, 2009 at 6:17 pm

  Ma poate ajuta cineva cu Ev risc pentru :
  -Casier
  -Auditor
  -Consilier juridic
  =Referent dif ocupatii( de preferinta pentru agentiile de ocupare a fortei de munca)
  -director coordonator ( AJOFM)
  Imi trebuiesc cat mai repede posibil. Adresa de e-mail frincu.vasile@gmail.com. Va multumesc anticipat

   
 25. DANIELA

  Octombrie 15, 2009 at 12:39 pm

  AJUTOR!!

   
 26. DANIELA

  Octombrie 15, 2009 at 12:41 pm

  AJUTOR!!
  De ce nu pot vedea niciun document??
  Am incercat sa ma inregistrez, dar nu s-a intamplat nimic. Nu am nici confirmarea inregistrarii.

   
 27. titi

  Octombrie 15, 2009 at 6:32 pm

  Daniela, ce-ti trebuie? Contacteaza-ma pe e-mail frincu.vasile@gmail.com, si te voi scoate din impas.

   
 28. NICA IULIAN

  Octombrie 17, 2009 at 2:55 pm

  AM NEVOIE DE O EVALUARE A RISCURILOR SI PLAN DE PREVENIRE PENTRU O SPALATORIE AUTO .
  Daca ma poate ajuta cineva : cotranida@gmail.com; pot sa ofer si eu o alta evaluare daca ………

   
 29. titi

  Octombrie 21, 2009 at 7:46 pm

  Am nevoie urgent( in aceasta seara) de un model de prezentare a unei firme care urmeaza sa se autorizeze pe linia SSM. Multumesc foarte mult.

   
 30. Veronica

  Octombrie 25, 2009 at 5:13 pm

  Buna ziua ,
  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un model de evaluare de risc pentri sofer si agent conercial.
  Va multumesc frumos.

   
 31. Veronica

  Octombrie 25, 2009 at 5:15 pm

  Ma putiti ajuta cu instructiuni proprii pentru sofer va rog …Adresa mea este sebeveronica@yahoo.com

  Multumesc

   
 32. titi

  Octombrie 25, 2009 at 5:50 pm

  Veronica da-mi o adresa de mail , la frincu.vasile@gmail.com

   
 33. Ana

  Octombrie 26, 2009 at 11:00 am

  Va rog sa-mi trimiteti si mie instructiuni proprii despre lucrari de drenaj.
  Va multumesc!

   
 34. NICU

  Octombrie 28, 2009 at 11:42 am

  care este cauza de nu mai pot descarca nimic.
  Multumesc!

   
 35. Gabi

  Octombrie 29, 2009 at 11:35 am

  Buna ziua

  Unde gasesc programul? Ma ajutati cu un link?

  Multumesc

   
 36. miki

  Octombrie 30, 2009 at 12:52 pm

  Buna,
  Ma intereseaza o instructiune poprie referitoare la igiena personalului. Imi este necesar pt angajatii unei firme distibuitoare de medicament si cu depozite de medicamente proprii.
  Pt orice ajutor , primesc si pe email-ul mihaleea@yahoo.com

   
 37. Marcel

  Octombrie 31, 2009 at 10:24 pm

  Buna,
  Sunt nou in bransa si m-ar interesa un model de dosar complet pe linie de SSM (daca se poate si de PSI, cu atat mai bine) pentru o firma care desfasoara doar activitati de birou.
  Adresa mea este herr_henkerlein@yahoo.com

   
 38. dorel

  Noiembrie 3, 2009 at 11:28 am

  Tot respectul pentru realizator.Felicitari!

   
 39. Veronica

  Noiembrie 3, 2009 at 5:22 pm

  Buna ziua ,
  Ma poate ajuta cineva cu o evaluare de risc pentru bucatar si barman?
  Sunt dispusa sa trimit la schimb alte documente …
  Va multumesc tare mult.
  Adresa mea este sebeveronica@yahoo.com

   
 40. emil p

  Noiembrie 7, 2009 at 7:14 am

  va salut pe toti si pe cei care mi-au dat aceasta dovada ca existati.
  lucrez in domeniul ”constructii drumuri si amenajari spatii verzi”, iar activitatea de zi cu zi ne demonstreaza ca trebuie sa colaboram si sa comunicam daca vrem sa ne atingem scopul. sunt dispus la colaborarea cu dumneavoastra.

  postemil@yahoo.com

   
 41. mihaela radu

  Noiembrie 9, 2009 at 9:07 am

  Buna,
  In sfarsit am gasit si eu cu cine sa discut despre anumite probleme legate de evaluarea riscurilor la locurile de munca.Sunt dispusa la o colaborare in acest domeniu.
  Va multumesc.

   
 42. SIMION VALENTIN

  Noiembrie 9, 2009 at 10:37 am

  buna ziua si bine v-am gasit, sunt nou in domeniul de SSM dar am putut achizitiona niste fise de post si de evaluari de riscuri . Am intrat pe site si am vazut ca ati facut o treaba excelenta in privinta SSM.si eu ca multi altii la inceput ne este greu sa descurcam itele SSM, fara ajutor asa ca daca cineva are nevoie de fise de post sa ma contacteze la adresa de mail. Eu as avea nevoie de instructiuni tehnice interne(ITI) pt. instructori auto. Va multumesc si multa sanatate.

   
 43. emil p

  Noiembrie 11, 2009 at 9:14 pm

  pentru Valentin

  ca sa primesti ajutorul pe care l-ai cerut va trebui sa lasi si o adresa unde sa fii cautat.

   
 44. giulia

  Noiembrie 12, 2009 at 9:09 pm

  am si eu nevoie de evaluare de riscuri pentru portar societate,responsabil curatenie,achizitor materiale

   
 45. giulia

  Noiembrie 12, 2009 at 9:13 pm

  in acelasi va felicit pentru initiativa
  Giulia
  adresa mea este:lrgabriela@yahoo.com

   
 46. giulia

  Noiembrie 12, 2009 at 9:31 pm

  corectez adresa : lrgabriela67@yahoo.com

   
 47. cdiac

  Noiembrie 13, 2009 at 8:49 am

  Am o gramada de Instructiuni si evaluari de risc.Sunt PFA,am urmat cursul postuniversitar la Brasov,lucrez deja cu cateva firme.Va pot ajuta daca doriti.
  Am insa o intrebare:cum gasesc in acest site evaluari si/sau instructiuni?
  Nu gasesc decat o Scoala Mihai Viteazu.

   
 48. cdiac

  Noiembrie 13, 2009 at 8:50 am

  Adresa mea este dia.cata@yahoo.com

   
 49. dan

  Noiembrie 13, 2009 at 9:57 am

  Buna ziua,
  Va rog daca se poate o evaluare de risc pentru institutii de invatamant (scoala si gradinita), precum si fisa postului pentru contabil.
  Va multumesc anticipat.
  danyel_vaman@yahoo.com

   
 50. cdiac

  Noiembrie 13, 2009 at 10:38 am

  Am reusit.

   
 51. dumitru

  Noiembrie 13, 2009 at 11:17 am

  titi :Ma poate ajuta cineva cu Ev, risc pentru :-Casier-Consilier juridic– Audutor– Referent 1A– Director coordonatorImi trebuiesc cat se poate mai repede. Va multumesc anticipat

  De regula evaluarea reiscurilor se face pe locuri de munca. Incercati sa grupati functiile. majoritatea se incadreaza la personal ce desfasoara activitate de birou, daca aveti mai multe birouri unde sunt riscuri diferite atunci le denumiti.

   
 52. zaharia constantin

  Noiembrie 13, 2009 at 2:08 pm

  AM NEVOIE DE O EVALUARE DE RISC PENTRU LACATUS MECANIC SI PENTRU OPERATOR CALCULATOR, DUPA METODA INCDPM-DARABONT!!!
  E-MAIL:ZAHARIACONST@YAHOO.COM

   
 53. dan

  Noiembrie 13, 2009 at 8:40 pm

  daca are cineva o evaluare si instructiuni proprii pentru tehnician stomatolog va rog sa ma ajutati
  danyel_vaman@yahoo.com
  va multumesc anticipat

   
 54. ildiko

  Noiembrie 14, 2009 at 6:53 pm

  Va rog frumos sa ma ajutati si sa-mi trimiteti INSTRUCTIUNI PROPRII pentru cabinet oftalmologic (angajat o asistenta si un muncitor necalificat ) si una pentru magazin optica sau pentru angajatiide acolo : femeie serviciu, un lucrator comercial si un sofer).
  ildi36@hotmail.com

  Va multumesc anticipat.

   
 55. hseq

  Noiembrie 17, 2009 at 3:39 pm

  Excelent site!
  Felicitari realizatorului!

   
 56. crisina

  Noiembrie 20, 2009 at 8:52 pm

  buna seara,
  ma poate ajuta cineva cu o evaluare de risc pentru bucatar si ospatar?
  ofer instructiuni, nssm, diverse evaluari de risc (transator, brutar, vanzator etc.)
  o idee excelenta cu acest program.
  va rog sa ma contactati la cristian.luncan@gmail.com
  va multumesc frumos.

   
 57. elena

  Noiembrie 22, 2009 at 11:07 am

  Inainte a va ura toate cele bune,… am si eu nevoie de instructiuni proprii pentru „agent de paza” (elena.pavel2009@yahoo.com), pentru care va multumesc anticipat.
  Mult succes!

   
 58. Ghiuli

  Noiembrie 24, 2009 at 4:17 pm

  Rugaminte

  Va rog daca ma puteti ajuta cu o instructiune pentru traseu. Multumesc anticipat.
  adresa mail: rasidghiuli@yahoo.com

   
 59. riskassessor

  Noiembrie 24, 2009 at 10:27 pm

  buna seara,
  a descarcat cineva softul de evaluare? si daca da cum? eu nu reusesc. poate ma ajuta cineva cu niste explicatii pe mail.
  va multumesc frumos!

   
 60. arseni

  Decembrie 3, 2009 at 12:26 pm

  cdiac :Am o gramada de Instructiuni si evaluari de risc.Sunt PFA,am urmat cursul postuniversitar la Brasov,lucrez deja cu cateva firme.Va pot ajuta daca doriti.Am insa o intrebare:cum gasesc in acest site evaluari si/sau instructiuni?Nu gasesc decat o Scoala Mihai Viteazu.

  doresc si eu baza ta de date
  multumesc mult

   
 61. crisina

  Decembrie 3, 2009 at 11:34 pm

  Cine ma poate ajuta cu o evaluare pentru postul lucrator comercial (de preferinta intr-un restaurant). Va multumesc!
  cristian.luncan@gmail.com

   
 62. VIORICA CHITA

  Decembrie 7, 2009 at 12:59 pm

  cine ma poate ajuta si pe mine cu un model de raport al conducatorului privind ssm in societate.
  multumesc.
  adresa de maill- vioricachita@yahoo.com

   
 63. Alina

  Decembrie 8, 2009 at 12:22 pm

  Buna ziua

  cine ma poate ajuta si pe mine cu instructiuni sau vechile NSSM-uri pentru escavator si electromecanic; evaluare pentru electromecanic.
  Multumesc
  adresa de mail: costache.alina@yahoo.com

   
 64. Corina Isfan

  Decembrie 10, 2009 at 11:52 am

  Buna ziua,

  Va rog sa-mi trimiteti si mie fisa de evaluare pentru muncitor necalificat in constructiila adresa corinaisfan@yahoo.com. Multumesc!

   
 65. Alina

  Decembrie 10, 2009 at 7:47 pm

  Buna ziua

  Stie cineva daca exista echipament de protectie special pentru drujbar? Adica vreo salopeta speciala? Daca da, as dori sa vad o poza. Link-ul catre o poza macar.
  mail: costache.alina@yahoo.com

   
 66. alex m

  Decembrie 10, 2009 at 8:39 pm

  Intr-adevar remarcabil acest site. O idee excelenta, un loc unde se pot, banuiesc ca da, lansa oferte si cereri in diverse domenii.Bravo maestre.

   
 67. tibi

  Decembrie 13, 2009 at 7:19 pm

  Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu un exemplu de plan organizare a ssm din cadrul unui proiect de constructie(incluzind si lista legilor si HG ce trebuiesc respectate).Este urgent!
  Multumesc,
  Tibi
  adresa mea de email: jakabtibor@hotmail.com

   
 68. dan v

  Decembrie 14, 2009 at 7:41 pm

  Ma ajuta si pe mine cineva va rog cu o evaluare si instructiuni proprii pentru TOPOGRAF. Multumesc anticipat. adresa mea este danyel_vaman@yahoo.com

   
 69. balladana123

  Decembrie 20, 2009 at 11:32 am

  balladana123 :Buna ziua .. ma poate ajuta cineva cu o Evaluare riscuri vanzatoare magazin … va rog urgent … Mutumesc anticipat pe adresa de email- daniela.balla@yahoo.com

   
 70. mihai

  Decembrie 24, 2009 at 8:16 pm

  LA MULTI ANI SI SARBATORI FERICITE VA DORESC SI 2010 SA VA ADUCA MULTA SANATATE SI MULTE BUCURII!

   
 71. simion valentin

  Ianuarie 3, 2010 at 10:19 am

  la multi ani tuturor si un an nou fara evenimente
  va rog pt o tematica de instruire anuala(pe luni), daca se poate pe adresa
  simionvalentin@hotmail.com

  va multumesc anticipat

   
 72. kirulina

  Ianuarie 5, 2010 at 3:18 pm

  Buna ziua,
  Ma puteti ajuta cu o instructiune proprie pt. paznic( fara arma)?
  Va multumesc.
  Adresa mea este mihaela0805@yahoo.com

   
 73. Florentina

  Ianuarie 15, 2010 at 6:50 pm

  Buna seara.
  Am si eu nevoie de ajutor , EVALUARE DE RISC pentru – piloti , insotitori de bord ,si mecanici de bord .
  Daca se poate si instructiuni proprii .
  Va multumesc.

   
 74. Maria

  Ianuarie 19, 2010 at 9:05 am

  Ma puteti ajuta cu instructiuni proprii sau norme ssm pentru personalul medical din cabinete medicale scolare si de asemenea pentru politist comunitar.Adresa mea este gyengemaria@yahoo.com
  Va multumesc

   
 75. Ramo

  Ianuarie 20, 2010 at 11:44 am

  Buna ziua.Am si eu nevoie daca ma poate ajuta cineva cu EVALUARE DE RISC pentru-statia de sortare,statia de betoane si pentru un laborator de incercari.
  Va multumesc anticipat
  Adresa mea este ramochisar2006@yahoo.com.

   
 76. opris ovidiu

  Ianuarie 20, 2010 at 3:57 pm

  Buna ziua!
  As avea nevoie de niste evaluari si instructiuni pentru personal medical (diferite functii)
  Va multumesc anticipat.
  marian.opris@gmail.com

   
 77. livia

  Ianuarie 24, 2010 at 12:18 am

  Buna seara ! Va doresc tuturor un an nou cu multe impliniri, controale cat mai putine si daca se poate deloc, iar accidentele de munca sa va ocoleasca.Domnului Dan multe impliniri ca rasplata a initierii acestui model de a sprijini pe semenii sai in munca. Cu respect Livia jurcan

   
 78. aura

  Ianuarie 25, 2010 at 2:42 pm

  Multumiri tuturor.Multi de BRAVO pentru DAN.As dori si eu niste evaluari si instructiuni pentru tipograf si alte meserii conexe din tipografie (lucrator pe ghilotina, stanta de hartie…)
  Multumesc anticipat
  ciresaura@yahoo.com

   
 79. Sica

  Ianuarie 28, 2010 at 6:21 pm

  Rugaminte:
  Ma puteti ajuta cu o intructiune proprie pentru responsabil curatenie. Foloseste detergenti pentru spalat pe jos si substantele specifice (si cloramina) pt curatat la WC.
  Multumesc

   
 80. titi

  Februarie 1, 2010 at 7:51 pm

  Exista o evaloare de risc pentru invataman (sc mihai Viteazu) Nu o mai gasesc. Ma poate ajuta cineva? Va multumesc.
  frincu.vasile@gmail.com

   
 81. Ana

  Februarie 2, 2010 at 3:39 pm

  Un an bun urez tuturor si fara evenimente.
  Va rog daca se poate ma ajuta cineva cu doua instructiuni, executie termosistem si montare gipscarton.
  Adresa mea de e-mail vasiliuana2008@yahoo.com
  Multumesc.

   
 82. victoria_z

  Februarie 5, 2010 at 10:47 am

  05.02.2010
  multumesc ptr ca m-ati primit in „echipa” dvs. Subscriu la ceea ce au scris si altii inaintea mea si probabil… cei ce vor gasi ulterior site-ul dvs. Sunt incepatoare in domeniu.Gasesc initiativa generoasa …Sper sa pot fi si eu de folos in viitor.Deocamdata sunt in faza de asimilare inf .Va doresc tuturor succes!

   
 83. delia

  Februarie 6, 2010 at 10:56 pm

  arseni??/// ajuta-ma te rog. am nevoie de documentatie pt salon coafura,man, ped., masaj etc

   
 84. delia

  Februarie 6, 2010 at 10:57 pm

  danyelle_1101@yahoo.com e mailul meu.

   
 85. alin

  Februarie 9, 2010 at 2:17 pm

  as avea nevoie si eu de instructiunii proprii pentru un cabinet stomatologic si pentru unul de medicina generala. ma poate ajuta cineva? alinrobu@yahoo.com

   
 86. crisina

  Februarie 9, 2010 at 2:37 pm

  buna ziua,

  ma poate ajuta cineva cu o evaluare de spalatorie auto? Va multumesc frumos. Va stau la dispozitie cu alte evaluari. cristian.luncan@gmail.com

   
 87. dan v

  Februarie 9, 2010 at 2:59 pm

  Buna ziua,
  Ma poate ajuta si pe mine cineva cu evaluare si instructiuni proprii pentru o pensiune si pentru un restaurant (barman, ospatar, bucatar, camerista, pers de curatenie)
  multumesc anticipat

   
 88. dan v

  Februarie 9, 2010 at 3:00 pm

  acum am adaugat si email, scuze
  deci evaluare si instructiuni pentru o pensiune si un restaurant
  multumiri

   
 89. dan v

  Februarie 9, 2010 at 3:01 pm

  evaluare pentru restaurant si pensiune
  danyel_vaman@yahoo.com
  multumesc

   
 90. dan v

  Februarie 9, 2010 at 4:02 pm

  ma poate ajuta cineva cu o evaluare si instructiuni proprii pentru o pensiune si un restaurant (barman, ospatar, bucatar, camerista, ingrijitor curatenie)?
  va multumesc
  danyel_vaman@yahoo.com

   
 91. mariannitu

  Februarie 12, 2010 at 10:24 am

  pentru Dan:
  Daca cauti in sectiunea Descarca/securitate si sanatate in munca/evaluare riscuri/evaluare word gasesti cam tot ce te intereseaza
  Atentie nu fa doar paste/copy ia si refa evaluarea dupa riscurile gasite de tine la respectivele locuri de munca si fara frica,daca gasesti mai multe baga-le in evaluare sau daca unele nu se regasesc la tine scoate-le.Daca te multumesti doar cu paste/copy nu ai facut nimic ,niciodata nu ai sa te numesti evaluator de riscuri.Respectiva evaluare sa-ti fie doare de model.Spor la treaba

   
 92. mariannitu

  Februarie 12, 2010 at 10:27 am

  Tot pentru Dan:

  Acelasi sfat ti-l dau si pentru instructiuni-le gaseti si pe ele tot in sectiunea Descarca

   
 93. milica sorin

  Februarie 16, 2010 at 2:45 pm

  felicitari pentru acest site. este un loc bun unde putem gasi multe informatii.

   
 94. elena

  Februarie 19, 2010 at 11:53 am

  Rugaminte: am nevoie de orice documentatie (legislatie, instructiuni proprii, evaluari, etc.) din domeniul silvic.Adresa mea este: elena.pavel2009@yahoo.com
  Multumesc si numai bine!

   
 95. max

  Februarie 20, 2010 at 7:46 pm

  Am si eu nevoie de: Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru art director,manager,producator audio-video.Adresa mea este dvmacsim@yahoo.com
  Multumesc anticipat!

   
 96. kirulina

  Februarie 22, 2010 at 2:10 pm

  Buna
  Ma poate ajuta cineva cu declararea muncii de noapte pt. distribuitori ziare, soferi , paznici si muncitori tipografie?
  Multumesc anticipat!
  Adresa mea este mihaela0805@yahoo.com

  Mentionez ca m-am interesat la ITM si mi s-a spus ca trebuie declarata la protectia muncii

   
 97. Ionela Balauca

  Februarie 22, 2010 at 6:11 pm

  Buna ziua. MA poate ajuta si pe mine cineva cu instructajul pentru o sectie de confectie? instructaj pentru : masina de cusut simpla, la doua ace, de surfilat, de butoni, masina de croit….. Am avut un control destul de nasol si sunt un pic disperata. Sa mai indraznesc sa cer si evaluari de riscuri pt toate aceste operatii?? Faceti o treaba minunata aici. Multumesc mult.

   
 98. Ionela Balauca

  Februarie 22, 2010 at 6:12 pm

  m uitat de adresa : ionelabalauca@yahoo.com

   
 99. dorel

  Februarie 23, 2010 at 12:21 pm

  dorel :Tot respectul pentru realizator.Felicitari!

   
 100. dorel

  Februarie 23, 2010 at 12:23 pm

  Buna ziua!daca ma poate ajuta cineva cu un model de raport anual CSSM.Multumesc

   
 101. dorel

  Februarie 23, 2010 at 12:24 pm

  dorel :Buna ziua!daca ma poate ajuta cineva cu un model de raport anual CSSM.Multumesc

  adresa mail tim.ssm@gmail.com

   
 102. Bogdan

  Februarie 23, 2010 at 1:39 pm

  Buna ziua! vo rog si eu daca se poate sa ma ajutati cu instructiuni proprii pentru operator contabilitate, operator calculator, expert contabil, consultant fiscal, consultant si vanzator de calculatoare,. Va multumesc anticipat! adresa la care ma puteti contacta este bogdan.maeschi@yahoo.com

   
 103. postolea monica

  Februarie 23, 2010 at 4:30 pm

  sunt noua in bransa si as dori sa ma ajutati si mine cu instructiuni pentru asistenti veterinar si medic veterinar, am un control saptamana viitoare si nu gasesc pe nicaieri.adresa mea este postoleam@yahoo.com. multumesc anticipat

   
 104. Corina

  Februarie 26, 2010 at 10:36 am

  De ce nu pot descarca nimic? si daca se poate sa ma ajute si pe mine cineva cu niste instructiuni pentru femeie de serviciu.
  va multumesc.

   
 105. Cristian

  Februarie 26, 2010 at 2:32 pm

  Buna ziua colegi.
  Poate cineva sa ma puna si pe mine in tema cu procedura de urmat in cazul existentei la lucru a persoanelor insarcinate? Ce s eface intern ce si cum se prezinta la ITM?
  Multumesc tuturor celor ce ma vor ajuta

   
 106. dan

  Februarie 26, 2010 at 7:47 pm

  buna ziua,
  Va rog sa ma ajute si pe mine cineva cu o evaluare pentru internet cafe precum si instructiuni proprii. Multumesc anticipat. Adresa de mail este dodod91@yahoo.com

   
 107. dan

  Februarie 26, 2010 at 7:48 pm

  corina draga, daca o sa lasi si o adresa de mail o sa-ti trimit eu pentru femeie de servici. contacteazama la dodod91@yahoo.com

   
 108. postolea monica

  Martie 5, 2010 at 12:41 pm

  va rog sa ma ajute si pe mine cineva cu instructiunile proprii pentru asistent farmacie.Multumesc anticipat adresa mea de mail este poatoleam@yahoo.com

   
 109. postolea monica

  Martie 5, 2010 at 12:41 pm

   
 110. stefania

  Martie 6, 2010 at 3:48 pm

  Buna ziua,
  Ma poate ajuta cineva cu evaluare si instructiuni proprii pentru pentru un restaurant (barman, ospatar, bucatar, camerista,casier, pers de curatenie)si Planul anual de prevenire a riscurilor de imbolnavire sau accidentari profesionale
  Multumesc anticipat. Adresa de e-mai stefania.luiza@yahoo.com

   
 111. Barbu Fanica

  Martie 7, 2010 at 1:46 pm

  Am incercat sa scriu un comentariu referitor la lista de legislatie care cuprinde reglementari abrogate de mult. Ma surprinde cum nu a fost remarcat de nimeni. Este un lucru important, mai ales in acest domeniu al SSM, sa utilizezi legislatia in vigoare. O instruire facuta in baza unui document abrogat nu are nici o valoare. Atentie incepatori !
  Din lista postata trebuie eliminate urmatoarele reglementari abrogate: legea 90/1996, legea 177 de modificare a legii 90, OUG 200/2000. Ma documentez dintr-un program de legislatie si ma angajez sa informez la timp.

   
 112. mari

  Martie 7, 2010 at 5:26 pm

  Buna ziua!
  Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu instructiuni de lucru pentru operator calculator, vanzator si paznic.
  Va multumesc mult.
  Adresa mea: iacob_mrn@yahoo.com

   
 113. Anonim

  Martie 9, 2010 at 1:09 pm

  mari :Buna ziua!Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu instructiuni de lucru pentru operator calculator, vanzator si paznic.Va multumesc mult.Adresa mea: iacob_mrn@yahoo.com

  mari :Buna ziua!Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu instructiuni de lucru pentru operator calculator, vanzator si paznic.Va multumesc mult.Adresa mea: iacob_mrn@yahoo.com

   
 114. melusina

  Martie 10, 2010 at 9:08 pm

  Cine ma ajuta si pe mine cu Prevederi generale pentru CONFECTIONER in industria textila ( pt croitorie)?
  Va rog ajutati-ma !!!

   
 115. melusina

  Martie 10, 2010 at 9:08 pm

  Adresa mea de email este: melussinneea@yahoo.com

   
 116. Eduard Stroe

  Martie 11, 2010 at 12:07 am

  Buna! Tot respectul pentru realizator.

   
 117. Shinsen

  Martie 11, 2010 at 12:18 am

  Foarte util site. Ma poate ajuta cineva cu o fisa de post pentru Inspector de Specialitate Protectia Muncii? Multumesc anticipat.

   
 118. Shinsen

  Martie 11, 2010 at 12:20 am

  …Adresa mea de email este shinsenkai08@yahoo.com.

   
 119. mari

  Martie 12, 2010 at 12:03 pm

  Iti multumesc, Simion Valentin!

   
 120. Tanase Gheorghe

  Martie 13, 2010 at 2:11 am

  Buna!
  Tot respectul!Ma puteti ajuta cu o Eval.SSM /sevice auto,si IPSSM mecanici si el.auto? Multumesc anticipat!

   
 121. Tanase Gheorghe

  Martie 13, 2010 at 1:46 pm

  adresa mea de email este georgicatanase@ yahoo.com

   
 122. Anonim

  Martie 18, 2010 at 1:10 pm

  Tanase Gheorghe :adresa mea de email este georgicatanase@ yahoo.com

  dan :Cam rar asa ceva, adica cineva care sa se gandeasca si la ceilalti.Multumiri si felicitari pentru idee.Bafta in continuare

   
 123. Gabi

  Martie 19, 2010 at 11:15 am

  Salut

  Am constatat ca programul nu mai functioneaza.Primesc mesajul „faild to load control Image list from MSCOMCTL.ocx.La reinstalare am primit mesajul ca nu poate copia „cpeaut.dll”.
  Ma puteti ajuta ?

   
 124. Ramo

  Martie 22, 2010 at 9:30 am

  Buna ziua.As avea si eu nevoie de un plan de situatii de urgenta pentru dezastre naturale.Ma poate ajuta cineva?Multumesc

   
 125. safira

  Aprilie 9, 2010 at 11:48 am

  buna ziua1 as dori si eu evaluarea riscurilor si instructiuni proprii pentru brutar. adresa mea de mail safira3773@yahoo.com. va pot oferi daca dorit intructiuni proprii pentru lacatusi, sudori, tubulatori. multumesc anticipat.

   
 126. camelia

  Aprilie 14, 2010 at 1:25 pm

  as dori si eu o evaluare pt curier si receptioner.
  multumesc. camy_kineto@yahoo.com

   
 127. Duţu Niculae

  Aprilie 15, 2010 at 8:56 am

  Am urmat cursurile postuniversitare pentru evaluări riscuri şi boli profesionale, deţin atestat pentru S.S.M şi cadru tehnic P.S.I., urmează să obţin atestatul şi pentru protecţie civilă, caut firme care sunt interesate de serviciile mele, în vederea încheierii unui contract de colaborare.
  Telefon: 0732005274 sau 0769210156;
  E-mail: niculae.dutu@ancom.org.ro

   
 128. maria

  Aprilie 15, 2010 at 7:49 pm

  Ce norma sau lege impune continutul, tipul de analizele medicale solicitate de medicina muncii in vederea obtinerii fisei de aptitudine?
  Fiecare medic d la medicina muncii decide sau este reglementat undeva?
  Astept raspunsuri urgente. Multumesc.
  Maria

   
 129. maria

  Aprilie 15, 2010 at 7:52 pm

  Barbu fanica a scris ” Ma documentez dintr-un program de legislatie si ma angajez sa informez la timp.”
  Eu astept cu nerabdare! Multumiri
  Maria

   
 130. maria

  Aprilie 15, 2010 at 10:36 pm

  Duţu Niculae ” caut firme care sunt interesate de serviciile mele, în vederea încheierii unui contract de colaborare”
  Din ce zona esti?
  Maria

   
 131. Nichifor Corneliu

  Aprilie 16, 2010 at 1:12 pm

  Va rog sa ma ajute cineva cu o documentatie privind autorizarea interna a electricienilor. Cunosc ce cuprinde dar m-ar interesa daca are cineva ,,dosarul” complet. Adresa mea de e-ail -corneliunichifor@yahoo.com

   
 132. Nichifor Corneliu

  Aprilie 16, 2010 at 1:14 pm

  Am uitat sa pun si documentele solicitate:
  Dosarul de autorizare internă electricieni pentru joasă tensiune (j.t.) conţine următoarele documente:
  1. Decizie comisie de examinare electricieni;
  2. Regulament autorizare electricieni;
  3. Fişă de examinare electricieni (apt medical şi psihologic);
  4. Chestionar SSM;
  5. Talon de autorizare electricieni.

   
 133. Alina

  Aprilie 16, 2010 at 2:21 pm

  ma poate ajuta cineva cu o procedura de acordare a primului ajutor?

  Multumesc,
  Alina

   
 134. maria

  Aprilie 16, 2010 at 7:23 pm

  Alina :
  ma poate ajuta cineva cu o procedura de acordare a primului ajutor?
  Multumesc,
  Alina

  Incearca aici:
  http://www.sfatulmedicului.ro/prim-ajutor

   
 135. maria

  Aprilie 16, 2010 at 7:25 pm

  Alina :
  ma poate ajuta cineva cu o procedura de acordare a primului ajutor?
  Multumesc,
  Alina

  sau aici :

  http://www.emedonline.ro/ajutor/

   
 136. Anonim

  Aprilie 23, 2010 at 9:45 am

  maria :Ce norma sau lege impune continutul, tipul de analizele medicale solicitate de medicina muncii in vederea obtinerii fisei de aptitudine?Fiecare medic d la medicina muncii decide sau este reglementat undeva?Astept raspunsuri urgente. Multumesc.Maria

  HG 355/2007 privind suprevegherea sanatatii lucratorilor – aici gasesti tot despre controlul medical

   
 137. maria

  Aprilie 23, 2010 at 7:52 pm

  Multumesc mult

   
 138. ANA

  Aprilie 28, 2010 at 12:46 pm

  Daca ma poate ajuta cineva cu instructiuni si evaluari pentru rigipsari si pt. termosistem
  Multumesc
  Adresa de e-mail= vasiliuana2008@yahoo.com

   
 139. Anonim

  Mai 12, 2010 at 10:03 am

  ma poate cineva ajuta cu instructiuni si evaluari pt. femeie de servici
  multumesc
  adresa de e-mail http://www.nick71b@yahoo.com

   
 140. costyna

  Mai 16, 2010 at 4:08 pm

  As dori daca ma poate ajuta cu instructiuni proprii confectii.este proiectul pt finalizarea cursului.multumesc

   
 141. costyna

  Mai 16, 2010 at 4:09 pm

  costyna :As dori daca ma poate ajuta cu instructiuni proprii confectii.este proiectul pt finalizarea cursului.multumesc

   
 142. elena

  Mai 18, 2010 at 4:44 pm

  ma poate ajuta cineva cu procedura de autorizare interna pentru electrostivuitorist?multumesc

   
 143. ime2004

  Mai 19, 2010 at 9:44 pm

  nstructiuni proprii ssm lucrator comercial urgent

   
 144. Anonim

  Mai 26, 2010 at 2:49 pm

  elena :ma poate ajuta cineva cu procedura de autorizare interna pentru electrostivuitorist?multumesc</blockquote
  nu se autorizeaza intern

   
 145. simion valentin

  Mai 29, 2010 at 6:31 pm

  as dori si eu daca se poate un plan de prevenire siprotectie pt santier constructii pe adresa simionvalentin@hotmail.com

  va multumesc anticipat

   
 146. Anonim

  Mai 31, 2010 at 8:43 pm

  Anonim :

  elena :ma poate ajuta cineva cu procedura de autorizare interna pentru electrostivuitorist?multumesc</blockquotenu se autorizeaza intern

  In prescriptia tehnica ISCIR PT CR8-2009 gasesti abslout tot ce te intereseaza

   
 147. Nadasan Orsolya

  Iunie 1, 2010 at 6:06 pm

  trebuie sa intocmesc si eu Instructiuni proprii se SSM pentru un tehnician veterinar!!! va rog ajutati-ma !! trebuie sa fac si plan de prevenire si protectie??
  astept orice informatii pe s.orsi@yahoo.com! multumesc mult!

   
 148. Mihai

  Iunie 3, 2010 at 8:30 pm

  Salut. Ma poate ajuta cineva cu procedura de autorizare interna pentru electrician. Ma intereseaza cum se dau grupele NPM, dupa ce criterii.
  Multumesc frumos

   
 149. elena

  Iunie 6, 2010 at 8:23 pm

  buna ziua!ma poate ajuta cineva cu evaluare riscuri pentru electrostivuitorist si plan de prevenire si protectie pentru electrostivuitorist? in planul de prevenire si protectie trebuie analizate toate riscurile sau doar cele cu o anumita valoare ?
  va multumesc! sunt incepatoare si recunosc sunt putin confuza.

   
 150. Andrei

  Iunie 7, 2010 at 9:39 pm

  Buna ziua! Ma poate ajuta cineva, va rog frumos, cu o evaluare de risc pentru manichiurista-pedichiurista? Astept un raspuns!

  adresa mea de mail este andreidatcu@yahoo.co.uk

  O zi buna!

   
 151. TRICA

  Iunie 16, 2010 at 12:11 pm

  Buna ziua .
  Am marea rugaminte de a ma ajuta cu Instructiuni proprii pentru Electrician auto.
  Mutumiri anticipate si la solicitare pot oferi in compensare Instructiuni din domeniul constructiilor de masini.

  Cu stima TRICA

   
 152. TRICA

  Iunie 16, 2010 at 12:21 pm

  Cu scuze pentru omisiune de la TRICA (# 151) adaug adresa : anton5r@yahoo.com

   
 153. crisli

  Iunie 17, 2010 at 10:02 pm

  buna ziua,

  ma poate ajuta cine cu o evaluare si instructiuni pentru statie GPL? Va multumesc!
  cristian.luncan@gmail.com

   
 154. Miki

  Iunie 20, 2010 at 5:19 pm

  Buna ziua,
  ma poare ajuta cineva cu o evaluare a riscurilor la frezor? Va multumesc
  ela_0880@iahoo.com

   
 155. Miki

  Iunie 20, 2010 at 5:20 pm

  Miki :Buna ziua,ma poare ajuta cineva cu o evaluare a riscurilor la frezor? Va multumescela_0880@iahoo.com

   
 156. luminita

  Iunie 24, 2010 at 11:09 am

  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu teme de ssm pentru soferi

   
 157. crisli

  Iunie 24, 2010 at 1:15 pm

  luminita :
  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu teme de ssm pentru soferi

  poate ne zici si o adresa de mail sa iti putem raspunde sau vrei sa apelam la Doru Parv sa ne ghiceasca adresa ta…:))

   
 158. camely

  Iunie 29, 2010 at 10:14 am

  buna ziua,
  Va rog sa m ajutati cu instructiuni proprii generale ssm pentru mecanic agricol in cultura mare, economist, director vinzari, agent comercial si sofer.
  Multumesc

   
 159. camely

  Iunie 29, 2010 at 10:14 am

  revin cu adresa de mail camely09@hotmail.com

   
 160. viorel

  Iunie 29, 2010 at 12:32 pm

  Ma poate ajuta si pe mine cineva cu instructiuni proprii cabinet medic de familie si evaluare risc cabinet medic de familie; mail campeanv@yahoo.com ; multumesc mult.

   
 161. val

  Iulie 2, 2010 at 12:26 pm

  Corina Isfan :
  Buna ziua,
  Va rog sa-mi trimiteti si mie fisa de evaluare pentru muncitor necalificat in constructiila adresa corinaisfan@yahoo.com. Multumesc!

   
 162. adriana

  Iulie 6, 2010 at 6:19 pm

  Ma puteti ajuta va rog frumos cu instructiuni proprii pentru centru fitness si infrumusetare.Adresa mea este adrianagrecu2002@yahoo.com

  Multumesc anticipat

   
 163. beres ciprian

  Iulie 13, 2010 at 8:20 am

  Buna,

  Poate cineva sa ma ajute cu privire la instructiuni proprii pentru soferi?

   
 164. Titi

  Iulie 13, 2010 at 8:55 am

  Ciprian daca lasi si o adresa de mail se rezolva

   
 165. Alina

  Iulie 13, 2010 at 10:49 pm

  Se aduc modificari la HG 1425/2006.

  http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Proiecte%20legislative/12072010HG_modif_completHG1425.pdf

  Ce parerea aveti??
  Eu de exemplu nu sunt de acord cu modificarea art 20 alin 2. Sper sa nu fie pusa in aplicare.

   
 166. cristian

  Iulie 14, 2010 at 6:17 pm

  ma poate ajuta cineva un model de raport de activitate ssm care se depune la itm? nu am mai depus pana acuma.
  va multumesc. cristian.luncan@gmail.com

   
 167. Ciprian

  Iulie 16, 2010 at 11:29 am

  heloo!!!11

  are cineva (si vrea sa posteze) modele de proceduri OHSAH 18001

   
 168. Cristina

  Iulie 20, 2010 at 5:15 pm

  cdiac :
  Am o gramada de Instructiuni si evaluari de risc.Sunt PFA,am urmat cursul postuniversitar la Brasov,lucrez deja cu cateva firme.Va pot ajuta daca doriti.
  Am insa o intrebare:cum gasesc in acest site evaluari si/sau instructiuni?
  Nu gasesc decat o Scoala Mihai Viteazu.

  Buna tuturor
  am si eu o intrebare:
  daca nu am cei 5 ani vechime in domeniu, poti sa-mi deschid PFA pe parte de SSM?
  multumesc anticipat

   
 169. razvan florin

  Iulie 20, 2010 at 9:51 pm

  Buna ziua,
  Va transmit rugamintea sa ma ajutati cu NSSM in domeniul veterinar (este vorba de cabinet vetrinar si de farmacie vetrinara).
  pentru alte activitati am si eu NSSM-uri si cine doreste pot sa il ajut. Din acele NSSM-uri facem IPSSM-urile.
  Va multumesc si astept sa ma contactati in caz ca ma puteti ajuta.
  Cu stima,
  Razvan razvanflorin2005@yahoo.com

   
 170. razvan florin

  Iulie 20, 2010 at 9:53 pm

  Adresa de mail pentru NSSM in domeniul vetrinar este razvanflorin@yahoo.com

   
 171. Cristina

  Iulie 21, 2010 at 8:21 am

  Buna tuturor
  am si eu o intrebare:
  daca nu am cei 5 ani vechime in domeniu SSM, pot sa-mi deschid PFA pe acest domeniu??
  multumesc anticipat pentru raspuns. (email.: gcris24@yahoo.com )

   
 172. Anonim

  Iulie 22, 2010 at 7:24 pm

  buna seara.,a poate ajuta cineva cu instructaj SSm pentru scafandrii.multumesc

   
 173. calin

  Iulie 28, 2010 at 2:27 pm

  Va rog daca ma poate ajuta cineva
  Trebuie sa ma ocup de protectia muncii la o spalatorie. Mentionez ca in unitate sunt urmatoarele posturi:director, administrator, spalatoreasa,calcatoreasa, sofer. Daca poate sa ma ajute cineva cu evaluarile de risc cat si instructiunile proprii pentru aceste posturi. Va multumesc. cln_ppsc@yahoo.com

   
 174. cornel

  August 6, 2010 at 12:32 am

  Anonim :
  – nu prea inteleg – toata lumea cere evaluari — dar cf. Legilor – acestea se fac foarte ordonat si numai de comisii abilitate nu asa cerem si avem totul mura in gura — intii se face evaluarea posturilor/si in acest sens va recomand comisiile abilitate CNPAS da sinteti asisuratul lor face aceasta lucrare post/locmunca/slariat -GRATUIT; DUPA CARE comisie abilitata impreuna cu medicina muncii evalueaza riscurile si BP1+BP2 —- numai evaluarile facute de comisii abilitate MMMSSF sint valabile le un control ITM — cititi Legile bine si nu mai cereti evaluari asa unii de la altii —- lucratorii ssm trebuie sa identifice riscurile pt. evaluatori — este cu totul altceva .

  – mare dreptate are Anonimul
  – as fi curios cati dintre cei care cer evaluari au si certificat de abilitare emis de MMMSSF
  – Anonimul ar putea sa isi dea si numele pe forum sau poate a cerut si el o evaluare?!?

   
 175. Anonim

  August 10, 2010 at 8:31 am

  Buna la toti,

  Mi se pare jenant sa ceara ajutor oamenii care presteaza servicii in domeniu: „ma poate ajuta cineva un model de raport de activitate ssm care se depune la itm?”, dupa ce ii trimiti exemplu, primesti raspuns … eu sunt PF, daca ai nevoie de ceva contra cost te ajut cu placere.
  Am crezut ca este un site in care ne ajutam si ne invatam, asa cum sunt cele internationale pe parte de mediu si calitate, dar se pare ca m-am inselat… Imi pare rau de cel care a creat sit-ul, probabil si el este dezamagit de ceea ce este aici.
  Imi pare rau ca am raspuns celor care presteaza servicii de SSM, ei nu fac nimic gratis, dar au pretentia sa primeasca gratis documente pe care mai tarziu cer bani.

  Multa bafta celor care sunt chiar serosi si au folosit site-ul pt a ajuta si a fi ajutati.
  Prestatorilor de servicii … puneti mana si invatati cum se face jobul, nu cersiti.

   
 176. danixweb

  August 10, 2010 at 8:33 pm

  Imi pare rau ca „Anonim ” este dezamagit; banuiesc ca i s-a intimplat ceea ce scrie si pentru aceasta nu isi da numele.Natura umana nu poate sa ma dezamageasca.Site-ul se adreseaza tuturor celor care au nevoie de ajutor si celor carora le face placere sa ofere neconditionat.Toti cei care solicita documente vor avea un profit de pe urma primirii acestora fie ca au firma sau sunt simpli lucratori desemnati asta nu imparte nicidecum utilizatorii in doua tabere.Ideea care sta la baza site-ului este alta.Am preluat-o tot de pe Internet ca o idee minunata materializata prin curentul „opensource” in care programatorii sau asociatii de programatori isi pun la dispozitie dezinteresat sursele programelor pentru a putea fi preluate de catre alti programatori si folosite in scop propriu sau dezvoltate si pot spune ca au rezultat programe gratuite foarte bune datorate saltului care se poate face adaugind cunostintele si talentul propriu unei baze existente.Nu suntem intr-o jungla(numai aceea care aleg sa traiasca asa) in care sa ne temem ca in fiecare moment cineva ne va sufla „prada”.Unii ar putea spune ca sunt idealist , ca nu traiesc in lumea reala ;eu spun doar ca nu accept sa traiesc cu frica zilei de miine, teama ca pe baza cunostintelor mele cineva se va ridica sau va cistiga mai mult ca mine.Unor astfel de oameni li se adreseaza site-ul , acesta si forumul aferent asa ca cine vrea sa ajute s-o faca iar cine are nevoie de ajutor sa-l ceara.Cind cele doua lucruri se intilnesc se intimpla un lucru minunat pentru cei care vor sa il vada si sa il traiasca.

   
 177. cornel

  August 11, 2010 at 12:15 am

  Anonim :
  Buna la toti,
  Mi se pare jenant sa ceara ajutor oamenii care presteaza servicii in domeniu: “ma poate ajuta cineva un model de raport de activitate ssm care se depune la itm?”, dupa ce ii trimiti exemplu, primesti raspuns … eu sunt PF, daca ai nevoie de ceva contra cost te ajut cu placere.
  Am crezut ca este un site in care ne ajutam si ne invatam, asa cum sunt cele internationale pe parte de mediu si calitate, dar se pare ca m-am inselat… Imi pare rau de cel care a creat sit-ul, probabil si el este dezamagit de ceea ce este aici.
  Imi pare rau ca am raspuns celor care presteaza servicii de SSM, ei nu fac nimic gratis, dar au pretentia sa primeasca gratis documente pe care mai tarziu cer bani.
  Multa bafta celor care sunt chiar serosi si au folosit site-ul pt a ajuta si a fi ajutati.
  Prestatorilor de servicii … puneti mana si invatati cum se face jobul, nu cersiti.

  „Anonim” ma bucur ca ai pomenit de mine. Inseamna ca exist…iar daca te-a deranjat faptul ca am cerut un model de raport este problema ta si probabil tu nu poti noaptea sa te odihnesti de prea multe frustrari pe care le ai (continuarea este o fabulatie deoarece nu am primit niciun model de raport de la tine). Din pacate acest forum se pare ca nu ste pe gustul tau, asa ca te invit sa-l parasesti. Esti penibil.
  „Danixweb” te felicit pentru acest forum.

   
 178. dan

  August 16, 2010 at 12:28 pm

  Ma poate ajuta cineva cu Instructiuni SSM-farmacii,fizioterapie ?
  Pot ajuta cu alte Instructiuni SSM.

   
 179. dan

  August 16, 2010 at 12:30 pm

  Adresa mea este dansava2004@yahoo.fr

   
 180. mocanescu gheorghe

  August 22, 2010 at 10:03 am

  Am nevoie urgent de o evaluare de riscuri pentru vanzator, fisa masuri si plan de prevenire si protectie. Multumesc!adresa mea este: mgc_serv@yahoo.com

   
 181. Anonim

  August 30, 2010 at 11:10 am

  mirela :
  Felicitari pentru aceasta realizare.materialele ne-au fost de mare folos.Rugaminetea mea este pentru politie comunitara ce fel de instrutiuni folosim?

  dan :
  Ma poate ajuta cineva cu Instructiuni SSM-farmacii,fizioterapie ?
  Pot ajuta cu alte Instructiuni SSM.

   
 182. Anonim

  August 30, 2010 at 11:13 am

  titi :
  Ma poate ajuta cineva cu Ev risc pentru :
  -Casier
  -Auditor
  -Consilier juridic
  =Referent dif ocupatii( de preferinta pentru agentiile de ocupare a fortei de munca)
  -director coordonator ( AJOFM)
  Imi trebuiesc cat mai repede posibil. Adresa de e-mail frincu.vasile@gmail.com. Va multumesc anticipat

  dan :
  Ma poate ajuta cineva cu Instructiuni SSM-farmacii,fizioterapie ?
  Pot ajuta cu alte Instructiuni SSM.

   
 183. anca

  August 31, 2010 at 1:57 pm

  Buna ziua…..ma poate ajuta cineva cu instructiuni proprii pentru un coafor si un cabinet stomatologic?…….multumesc anticipat

   
 184. anca

  August 31, 2010 at 1:57 pm

  adresa mea este: anca_dorohoncianu@yahoo.com

   
 185. cosmi

  August 31, 2010 at 2:25 pm

  anca, iti voi trimite materialele pe care le am eu privind activitatea de coafor

   
 186. Anonim

  Septembrie 1, 2010 at 8:16 am

  multumesc mult cosmi…..daca te pot ajuta si eu cu ceva….cu mare placere

   
 187. gabi

  Septembrie 2, 2010 at 12:09 pm

  Anonim :Buna la toti,
  Mi se pare jenant sa ceara ajutor oamenii care presteaza servicii in domeniu: “ma poate ajuta cineva un model de raport de activitate ssm care se depune la itm?”, dupa ce ii trimiti exemplu, primesti raspuns … eu sunt PF, daca ai nevoie de ceva contra cost te ajut cu placere.Am crezut ca este un site in care ne ajutam si ne invatam, asa cum sunt cele internationale pe parte de mediu si calitate, dar se pare ca m-am inselat… Imi pare rau de cel care a creat sit-ul, probabil si el este dezamagit de ceea ce este aici.Imi pare rau ca am raspuns celor care presteaza servicii de SSM, ei nu fac nimic gratis, dar au pretentia sa primeasca gratis documente pe care mai tarziu cer bani.
  Multa bafta celor care sunt chiar serosi si au folosit site-ul pt a ajuta si a fi ajutati.Prestatorilor de servicii … puneti mana si invatati cum se face jobul, nu cersiti.

  Imi pare rau ca gandesti asa. Eu am serviciu extern si am ajutat foarte multe persoane de pe acest site fara sa cer bani si nici nu am sa cer. daca pot sa ajut am sa ajut in continuare. cui nu-i convine nu are ce cauta aici.

   
 188. Marian

  Septembrie 9, 2010 at 10:51 am

  Rog frumos cine ma poate ajuta cu Evaluari de Riscuri pentru Responsabil Aprovizionare si Sef Depozit Materiale. Nu le am si am mare nevoie de ele, sau ceva asemanator.
  Mersi anticipat de ajutor tuturor.

  Astept raspuns la marian_vacaru25@yahoo.com

   
 189. HENTEA IONELA

  Septembrie 13, 2010 at 8:14 pm

  buna, are cineva instructiuni ssm pentru fochist sau centrala termica pe gaz?
  multumesc

   
 190. HENTEA IONELA

  Septembrie 13, 2010 at 8:15 pm

  ASTEPT RASPUNS LA ionelahentea@yahoo.com

   
 191. cosmin

  Septembrie 15, 2010 at 4:15 pm

  Marian :Rog frumos cine ma poate ajuta cu Evaluari de Riscuri pentru Responsabil Aprovizionare si Sef Depozit Materiale. Nu le am si am mare nevoie de ele, sau ceva asemanator.Mersi anticipat de ajutor tuturor.
  Astept raspuns la marian_vacaru25@yahoo.com

  Salut. Daca doresti eu am ceva pt lucrator comercial realizate de mine personal (cei de la itm au ramas muti de complexitatea lui) si la care poti sa lucrezi foarte putin . Astept raspuns .

   
 192. Alexandru

  Septembrie 16, 2010 at 9:15 pm

  Buna ziua,

  Ma poate ajuta cineva cu o evaluare de riscuri la montator gips-carton si lacatus, sau macar o fisa a postului pentru cele 2.
  Mail: cypryan85@yahoo.com

  Va multumesc, colegi.
  Cu respect,
  Alexandru

   
 193. Anonim

  Septembrie 17, 2010 at 2:04 pm

  puteti sa imi spuneti cui ii sunt subordonati lucratorii desemnati? as avea nevoie sa stiu exact si unde este specificat.

  Multumesc

   
 194. raduica

  Septembrie 19, 2010 at 11:42 am

  BUNA ASTEPT SI AM MARE NEVOIE DE INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU COAFOR FRIZERIE
  TE ROG FRUMOS COSMI
  ADESA MEA ESTE dociu_m@yahoo.com

   
 195. cosmin

  Septembrie 20, 2010 at 12:27 pm

  raduica :BUNA ASTEPT SI AM MARE NEVOIE DE INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU COAFOR FRIZERIETE ROG FRUMOS COSMIADESA MEA ESTE dociu_m@yahoo.com

  Buna . Imi pare rau sa te anunt dar nu am deloc tangenta cu acest domeniu si nu te pot ajuta momentan. Daca gasesc ceva cu siguranta te voi ajuta (in scurt timp – sa nu te tin incurcata).
  Mult succes !

   
 196. sorin

  Septembrie 23, 2010 at 8:38 pm

  am nevoie si eu de evaluare de risc pentru maseur, manechiura – pedichiura. si kinetoterapeut
  adresa mea sorin_sri@yahoo.com
  va multumesc frumos

   
 197. mocanescu gheorghe

  Septembrie 28, 2010 at 6:36 pm

  Ma poate ajuta cineva cu intructiuni pentru tinichigii, lacatus mecanic, sudor electric, evaluare de riscuri, fise masuri si plan de prevenire si protectie pentru aceste meserii. E-mail: mgc_serv@yahoo.com
  Multumesc anticipat!

   
 198. mariustulpan

  Octombrie 1, 2010 at 2:49 pm

  Felicitari Administratorului acestui Site si mii de multumiri !!!
  La fel si celorlalti colegi care ne ofera ajutor, niciodata nu ai sa fii suficient de destept sau ai sa ai destul timp, tocmai de aceea in numele celor care au beneficiat de ajutorul Dvs. va multumesc sincer si ma plec cu respect in fata Dvs.
  Dle.Aministrator „DANIXWEB” sa fiti sanatos si sa aveti parte numai de fericire si zambete, sunteti un OM Bun si va felicit !
  Cu mult respect,
  Marius T.

   
 199. mica

  Octombrie 6, 2010 at 10:05 am

  Ma puteti ajuta, va rog, cu o documentatie privind autorizarea interna a electricienilor? Multumesc, adresa mea de e-mail – deea_for_you2@yahoo.com

   
 200. Olteanu Laurentiu

  Octombrie 6, 2010 at 10:32 pm

  eu am mai corespondat cu dvs dar cineva mi-a spart adresa si am pierdut tot
  poate acum imi trimiteti adresa din nou si continuam corespondenta si ajutorul recipoc
  cu stima
  Laurentiu Florentin Olteanu

   
 201. Cristy

  Octombrie 12, 2010 at 8:22 am

  Buna ziua,
  Ma poate ajuta cine si pe mine cu un plan de prevenire si protectie pentru fochist?
  Multumesc,
  Cristy_mitre@yahoo.com

   
 202. AUTO 888 if

  Octombrie 14, 2010 at 1:33 pm

  Buna ziua.
  Initiativa dumneavoastra este mai mult decat laudabila. Va multumesc foarte mult pentru sprijinul pe care l-am gasit pe acest site, daca voi putea ajuta si eu la randul meu pe cineva, o voi face. O zi buna tuturor.

   
 203. alin87

  Octombrie 14, 2010 at 9:00 pm

  ma poate ajuta cineva cu o evaluare si instructiuni proprii pentru un restaurant (barman, ospatar, bucatar)?
  va multumesc

   
 204. cornel

  Octombrie 15, 2010 at 8:42 am

  alin87 :
  ma poate ajuta cineva cu o evaluare si instructiuni proprii pentru un restaurant (barman, ospatar, bucatar)?
  va multumesc

  daca lasi si o adresa de mail probabil vei primi ajutor….:)

   
 205. danman

  Octombrie 19, 2010 at 1:59 pm

  am decarcat progr.Risk management 2009,Nu-mi functioneaza, i-am facut instalarea dar …:
  de asemenea am descarcat si cel de evaluare, dar mi s-a instalat doar o scurtatura catre site;
  ROG ajutor urgent pt.ca astept un control;
  email : danmantadumitrachi@yahoo.com
  multumesc anticipat

   
 206. Anonim

  Octombrie 19, 2010 at 4:44 pm

  cristina :Va rog sa-mi trimiteti daca aveti instructiuni proprii pentru lucratori din magazin de electrocasnice.Va multumesc

   
 207. Ciprian

  Octombrie 19, 2010 at 10:19 pm

  Caut partener/asociat pentru dezvoltare afacere SSM. Bucuresti.

   
 208. Catalin

  Octombrie 26, 2010 at 10:26 am

  Am si eu nevoie de o evaluare de risc pentru medic veterinar si tehnician veterinar, dar si de instructiuni proprii pentru acest sector. Am si eu unele evaluari si instructiuni proprii eferente mai ales domeniului prelucrarilor metalice (productie). Cine este interesat imi poate da un mail si o sa-l ajut fara probleme. Multumesc.

   
 209. Catalin

  Octombrie 26, 2010 at 10:29 am

  Scuze, dar am uitat sa trec adresa de mail: catalin_n_b@yahoo.com

   
 210. crisli

  Noiembrie 3, 2010 at 12:53 pm

  ma poate ajuta cineva cu o evaluare pentru vanzator prodese de patiserie?
  va multumesc.
  cristian.luncan@gmail.com

   
 211. laura

  Noiembrie 3, 2010 at 3:53 pm

  Ma poate ajuta cineva cu Instructiuni proprii SSM pentru agent vanzari, vanzator? Va multumesc. monicalaurah@yahoo.com

   
 212. ciobanu

  Noiembrie 3, 2010 at 7:49 pm

  vreau evalurea riscuri pentru macelar si barman

   
 213. ciobanu

  Noiembrie 3, 2010 at 8:06 pm

  vreau si eu pe ciobanumiu@yahoo.com evaluare risc barman si macelar si instructiunii proprii electromecanic

   
 214. cosmin

  Noiembrie 4, 2010 at 8:59 am

  ciobanu :vreau si eu pe ciobanumiu@yahoo.com evaluare risc barman si macelar si instructiunii proprii electromecanic

  ti-am expediat doar pt barman – pt macelar poti sa-ti faci singur urmand exemplul celui expediat de mine ( necesita timp , dar . . . .)

   
 215. cosmin

  Noiembrie 4, 2010 at 9:03 am

  danman :am decarcat progr.Risk management 2009,Nu-mi functioneaza, i-am facut instalarea dar …:de asemenea am descarcat si cel de evaluare, dar mi s-a instalat doar o scurtatura catre site;ROG ajutor urgent pt.ca astept un control;email : danmantadumitrachi@yahoo.commultumesc anticipat

  Risk management este ( dupa parerea mea ) doar o incercare – eu unul mi le-am facut singur ( desigur a necesitat mult studiu si multa munca, dar a iesit perfect la control ). Succes.

   
 216. cosmin

  Noiembrie 4, 2010 at 9:05 am

  alin87 :ma poate ajuta cineva cu o evaluare si instructiuni proprii pentru un restaurant (barman, ospatar, bucatar)?va multumesc

  Le am pe toate d.p.d.v. al turismului – dar lasa adresa de mail, altfel nu te pot ajuta.

   
 217. cosmin

  Noiembrie 4, 2010 at 9:08 am

  Am uitat sa precizez un lucru pt cei care nu stiu ( nu ca eu as fi as in domeniu ) – dar nu toate evaluarile de risc se potrivesc de la o societate la alta ( depinde de f. multi factori evaluarea – factori care cu siguranta nu sunt identici ).
  Sa aveti mult spor la munca !

   
 218. ciobanu

  Noiembrie 4, 2010 at 2:29 pm

  mersi.daca se mai poate evaluare risc pentru locurile de munca laborant,manipulant de marfuri,operator fabricare mezeluri si medic veterinar la abator.
  instructiunii proprii pentru aceleasi locuri de munca.

   
 219. ciobanu

  Noiembrie 4, 2010 at 2:31 pm

  mersi.daca se mai poate evaluare risc pentru locurile de munca laborant,manipulant de marfuri,operator fabricare mezeluri si medic veterinar la abator.
  instructiunii proprii pentru aceleasi locuri de munca.la ciobanumiu@yahoo,com

   
 220. Anonim

  Noiembrie 7, 2010 at 1:04 pm

  Cristian :
  Buna ziua colegi.
  Poate cineva sa ma puna si pe mine in tema cu procedura de urmat in cazul existentei la lucru a persoanelor insarcinate? Ce s eface intern ce si cum se prezinta la ITM?
  Multumesc tuturor celor ce ma vor ajuta

   
 221. Alex

  Noiembrie 8, 2010 at 8:19 pm

  Ma poate ajuta si pe mine cineva cu fise post , proces tehnologic, evaluare risc pentru electrician? Va multumesc. alexandruvoicu06@yahoo,com

   
 222. Irina

  Noiembrie 12, 2010 at 4:52 pm

  Buna ziua,

  Poate cineva sa ma ajute cu ceva instructiuni pentru un cabinet de medicina de familie (asistent medical, medic specialist) si evaluare de risc pentru cele doua posturi.

  Multumesc

   
 223. Irina

  Noiembrie 12, 2010 at 4:53 pm

  Irina :Buna ziua,
  Poate cineva sa ma ajute cu ceva instructiuni pentru un cabinet de medicina de familie (asistent medical, medic specialist) si evaluare de risc pentru cele doua posturi.
  Multumesc

  iridob@yahoo.com

   
 224. crisli

  Noiembrie 15, 2010 at 2:38 pm

  Buna ziua,

  Ma poate ajuta cineva cu o evaluare pentru Femeie de serviciu? Va multumesc de ajutor!
  cristian.luncan@gmail.com

   
 225. Tanase Gheorghe

  Decembrie 8, 2010 at 11:05 pm

  Buna seara!
  Sunt georgicatanase@yahoo.com .Ma poate ajuta cineva cu materiale,eventual
  curs -eseu sau orice in domeniul ssm pe tema „Riscuri aferente conditiilor de munca:utilaje,echipamente,manipulare transport,incendii si electricitate”?

   
 226. simion valentin

  Decembrie 11, 2010 at 11:01 am

  Buna ziua si deja pot sa va urez si sarbatori fericite!
  as dori si eu daca se poate o evaluare pt brutarie si pt spalatorie auto pe adresa simionvg@gmail.com
  va multumesc anticipat

   
 227. Irina

  Decembrie 14, 2010 at 2:47 pm

  Buna ziua,

  Avem contract cu serviciu extern de prevenire si protectie.
  La control ni s-a cerut decizie pentru reprezentantul lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM. Noi avem mai putin de 10 angajati. In lege spune clar ca de la 10 -49 de lucratori este nevoie de minim 1 reprezentat care sa aiba si cursul de 40 de ore.
  In acest caz, ce sens ar mai avea sa avem contract cu un serviciu extern?

  Va rog sa ma ajutati si cu un model pentru o astfel de decizie si cu un sfat.

  Va multumesc!
  iridob@yahoo.com

   
 228. BIRZAN

  Decembrie 25, 2010 at 5:12 pm

  MA POATE AJUTA CINEVE CU UN MODEL DE PROCES VERBAL INCHEIAT DUPA SEDINTA DE CSSM DIN CADRUL UNITATII.

  VA MULTUMESC!

  iliebirzan@yahoo.com

   
 229. Alexandra

  Decembrie 28, 2010 at 2:59 pm

  Am si eu o rugaminte si in acelasi timp o intrebare. Lucrez intr-o sectie de croitorie deschisa de cateva saptamani.M-au trimis la cursul acela SSM de 40 ore, l-am absolvit, dar sincer nu stiu din ce parte sa ma apuc si de unde sa incep avand in vedere ca trebuie sa pornesc de la zero.

   
 230. Titi

  Decembrie 28, 2010 at 6:56 pm

  Doresc si eu un model de ISSM pentru lacatus.Multumesc mult pentru ajutor.Cat imi sta in putinta voi ajuta si eu pe altii.
  Mail frincu.vasile@gmail.com

   
 231. Anonim

  Ianuarie 3, 2011 at 3:40 pm

  maria :Ce norma sau lege impune continutul, tipul de analizele medicale solicitate de medicina muncii in vederea obtinerii fisei de aptitudine?Fiecare medic d la medicina muncii decide sau este reglementat undeva?Astept raspunsuri urgente. Multumesc.Maria

  hg 355/2005 privind controlul medical al salariatilor

   
 232. cristian

  Ianuarie 3, 2011 at 4:20 pm

  Anonim :

  maria :Ce norma sau lege impune continutul, tipul de analizele medicale solicitate de medicina muncii in vederea obtinerii fisei de aptitudine?Fiecare medic d la medicina muncii decide sau este reglementat undeva?Astept raspunsuri urgente. Multumesc.Maria

  hg 355/2005 privind controlul medical al salariatilor

  O mica observatie:
  este vorba despre HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007
  privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
  EMITENT: GUVERNUL
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007

   
 233. Anonim

  Ianuarie 5, 2011 at 1:42 pm

  Buna, am si eu nevoie de ajutor, daca cineva ma poate ajuta cu evaluarea riscului la politie comunitara si de asemenea procesul de munca la aceeasi categorie.daca ar avea cineva si un model completat al planului de prevenire şi protecţie după care să mă ghidez ar fi super.lucrez la primărie si sunt noua in domeniul SSM. aştept ajutor la adresa de e-mail anym78@yahoo.com
  mii de mulţumiri.

   
 234. szilard.otvos@gmail.com

  Ianuarie 8, 2011 at 8:36 am

  Va rog sa ma ajute cineva cu Instructiuni proprii pentru farmacist

   
 235. Rose Marie Rifa

  Ianuarie 8, 2011 at 8:43 pm

  Buna! Felicitari pentru site, este o idee excelenta. Si eu am nevoie de ajutor. Am nevoie de un model de raport de activitate al CSSM si de modele de procese verbale. Adresa mea este rose_marie_rifa@yahoo.com. Va multumesc anticipat.

   
 236. Anonim

  Ianuarie 9, 2011 at 11:14 am

  dan :corina draga, daca o sa lasi si o adresa de mail o sa-ti trimit eu pentru femeie de servici. contacteazama la dodod91@yahoo.com

   
 237. jeny

  Ianuarie 10, 2011 at 7:01 pm

  Buna ! ma bucur ca ma pot alatura si eu celor care viziteaza acest sait si totodata ajuta si pot fi ajutati .si eu ca si ceilalti am nevoie de ajutor si tin sa multumesc. anticipat celor care pot si vor sa ma ajute .
  Am nevoie de model de raport de activitate al cssm si un model de raport anual al
  conducatorului unitatii cu privire la situtia securitati si sanatati in munca .
  ADRESA MEA ESTE cisu_gheorghita@yahoo.com

   
 238. ciobanumiu@yahoo.com

  Ianuarie 12, 2011 at 8:50 pm

  vreau si eu urgent evaluare risc muncitor necalificat curatire pajisti la ciobanumiu@yahoo.com

   
 239. Anonim

  Ianuarie 16, 2011 at 12:34 pm

  danixweb :S-a primit o contributie importanta constind in 11 evaluari de riscuri pentru diverse locuri de munca.Documentele se afla in directorul :Securitare si sanatate in munca\Evaluari de riscuri\Evaluari Word si sunt urmatoarele:ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII STATIE DE 110KVLACATUS REPARATII RETELE APA POTABILASOFER AUTOVEHICULE SU 1,5 TTIPOGRAF SALA MASINILORSUDOR AUTOGENMORARSALA MASINI TURBINE CENTRALA ELECTRICA 12 MWAGENT COMERCIALDEBITATORCONCASORISTINSTALATOR REMEDIERI DEFECTE(gaz)Persoana care a trimis documentele solicita ajutor cu evaluari (eventual si instructiuni proprii) pt inginer geodez si tehnician topograf.

   
 240. doina

  Ianuarie 20, 2011 at 9:56 am

  Buna colegi,
  VA ROG SA MA AJUTATI CU O EVALUARE DE RISC PENTRU CASIER SI MANIPULANT MARFURI.
  VA MULTUMESC!

   
 241. claus

  Ianuarie 20, 2011 at 5:47 pm

  Titi :
  Doresc si eu un model de ISSM pentru lacatus.Multumesc mult pentru ajutor.Cat imi sta in putinta voi ajuta si eu pe altii.
  Mail frincu.vasile@gmail.com

   
 242. claus

  Ianuarie 20, 2011 at 5:50 pm

  Buna seara,
  VA ROG SA MA AJUTATI SI PE MINE CU UN PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE PENTRU VANZATOR SAU COMERT SI PENTRU SOFER TRANSPORT MARFA.
  VA MULTUMESC!adresa mea este claus86cla@yahoo.com

   
 243. nelucarei

  Ianuarie 22, 2011 at 12:29 am

  am si eu nevoie de o documentatie, evaluare + instructiuni proprii+ tematici +PPPpentru un cabinet de ORTODONTIE (cabinet stomatologic CAEN 8510 PENTRU CORECTAREA DANTURII PENTRU COPII)
  VA MULUMESC SI VA AJUT SI EU CU CE AM

   
 244. nelu

  Ianuarie 23, 2011 at 12:48 pm

  tot eu sunt
  scuze e 8513 CAEN -l de mai sus

   
 245. nelu

  Ianuarie 23, 2011 at 12:49 pm

  adresa mea de mail
  neluhexe@yahoo.com
  va pot ajuta si eu cu alte documentatii
  multumesc anticipat

   
 246. marce

  Ianuarie 31, 2011 at 12:12 pm

  Am si eu nevoie de o documentatie, evaluare + instructiuni proprii+ tematici +PPP pentru un cabinet stomatologic… Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde…
  De asemenea am niste neclaritati…cabinetul functioneaza cu o singura pers(medicul) si are PF…Sunt necesare toate astea(ceea ce am solicitat)?

  Mentionez ca sunt mai noua in domeniu, situatia expusa reprezinta o provocare si apreciez faptul ca exista o asemenea cale de comunicare

   
 247. marce

  Ianuarie 31, 2011 at 12:15 pm

  revin cu o precizare…pot fi de ajutor cu tematica, instructiuni pentru tehnician montare sisteme de alarma, lucru in regim de inaltime sau pentru personal teh-adm

   
 248. arseni

  Februarie 2, 2011 at 7:07 pm

  cdiac :Am o gramada de Instructiuni si evaluari de risc.Sunt PFA,am urmat cursul postuniversitar la Brasov,lucrez deja cu cateva firme.Va pot ajuta daca doriti.Am insa o intrebare:cum gasesc in acest site evaluari si/sau instructiuni?Nu gasesc decat o Scoala Mihai Viteazu.

  doresc si eu o evaluare pentru post de lucru spalator manual -spalatorie auto

   
 249. arseni

  Februarie 2, 2011 at 7:08 pm

  doresc o evaluare pt. spalator auto manual

   
 250. dodod91@yahoo.com

  Februarie 2, 2011 at 7:49 pm

  Buna seara,
  Ma poate ajuta si pe mine cineva, va rog, cu evaluari pentru posturile: serviciu salubrizare, asistent comunitar(lucrul cu bolnavii cronici), sef serviciu voluntar SU, paznic, casier? Va multumesc

   
 251. marce

  Februarie 3, 2011 at 2:12 pm

  pentru Arseni….o adresa de mail si iti dau eu tot ce am…ca si instructiuni proprii, etc…

   
 252. marce

  Februarie 3, 2011 at 2:15 pm

  revin acum cu o problema a mea….
  Am si eu nevoie de o documentatie, evaluare + instructiuni proprii+ tematici +PPP pentru un cabinet stomatologic… Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde…
  Am niste neclaritati…cabinetul functioneaza cu o singura pers(medicul) si EL este PFA…Sunt necesare toate astea(ceea ce am solicitat)?

  Mentionez ca sunt mai noua in domeniu, situatia expusa reprezinta o provocare si si in acelasi timp o problema pentru mine
  Apreciez faptul ca exista o asemenea cale de comunicare

   
 253. dumitru

  Februarie 10, 2011 at 8:04 pm

  Intrebare.Sunt cadru militar.La noi vine anual un psiholog cu teste ciudate si le schimba cum vrea el de la an la an, ca sa ne testeze pentru ”APT LUCRU LA INALTIME”(asa scrie pe stampila). E ciudat ca noi militarii nu lucram la inaltime, ci doar ne cataram. Ne da teste cu patratele,sa taiem cu o line patratele pe care trebuie memorate, sa adunam cifre, sa scadem,sa vedem ce figurine se potrivesc,etc.Singurul test care mi se pare normal e cel cu rotile motrice, adica sa punem sageti pentru sensul de rotatie.In final ne pune la un aparat cu 8 butoane, in momentul cand se aprinde butonul trebuie sa apasam cat mai repede pe el.Ce teste trebuiesc date pentru lucru la inaltime? Am impresia ca psihologul acesta se cam joaca cu mintea noastra.Multumesc.

   
 254. viorel

  Februarie 11, 2011 at 1:18 am

  Felicitari pentru initiativa si ma bucur ca putem discuta diverse probleme.

   
 255. aureltigouan@yahoo.com

  Februarie 15, 2011 at 10:05 am

  am si eu nevoie de o documentatie,evaluare ,instructini proprii,tematici pt un depozit de cabluri electrice

   
 256. Dan IORDACHE

  Februarie 15, 2011 at 10:40 am

  Lucrez ca inspector de specialitate in domeniul SSM la SRTV.Sunt interesat de colaborari intrucat activitatea compartimentului nostru este extrem de complexa (pe langa activitatile specifice de televiziune in care sunt implicati o parte din lucratori,in peste 200 de functii ocupationale sunt implicati ceilalti).Este greu de acoperit cu instructiuni specifice complete toate domeniile si orice colaborare ne-ar fi utila.
  Cu stima

   
 257. ionescu vadi

  Februarie 22, 2011 at 10:26 pm

  tematica anuala,trebuie declarata si vizata la itm?

   
 258. marce

  Februarie 23, 2011 at 9:42 am

  Legat de tematica anuala…nu este obligatoriu….trebuie doar sa existe, sa fie cat mai detaliata si sa fie vizata de angajator…

   
 259. Emil

  Februarie 27, 2011 at 6:59 pm

  Ma poate ajuta cineva cu evaluare si plan de prevenire si protectie pentru operator la statie de epurare ape uzate?
  In cadrul statiei de epurare ape uzate se utilizeaza pentru corectarea Ph-ului si acidul sulfuric si soda caustica.

  Va mai rog, daca se poate evaluare si plan de prevenire si protectie pentru brutar (modelator covrigi).
  Multumesc anticipat.

   
 260. ionescu vadi

  Februarie 27, 2011 at 7:45 pm

  marce,multumesc pt.raspunsul prompt.Mai am totusi o intrebare.Exista vreun alt document (ma refer la tot ceea ce tine de ssm/su )pt. care este necesara viza anuala ? ; sunt incepator si ma tem de interpretarile (capcanele) inspectorilor care vin in control .E asa de usor de trantit o amenda,si atat de greu de platit….!!!!!!

   
 261. ionescu vadi

  Februarie 27, 2011 at 7:47 pm

  multumesc anticipat

   
 262. iyancu marius iulian

  Martie 5, 2011 at 5:00 pm

  Mircea :
  http://ssm-psi.blogspot.com/ sectiunea download!!!
  Evaluari riscuri
  Planuri de prevenire si protectie
  PSI – SU
  ISCIR – complet
  Standarde ocupationale – complet
  Tematici de instruire anuale 2011!!! SSM, PSI – SU
  Instructiuni de lucru
  Materiale instruire, informare
  Documente resurse umane
  Pliante, brosuri, etc.
  Legislatie
  Multimedia
  Colectia nr. 1 din Romania. Totul gratis, fara inregistrare, fara conditii!
  CONCEPT SURSA DESCHISA
  IN VIITORUL FOARTE APROPIAT INSTRUIRE ON LINE!

  ionescu vadi :
  tematica anuala,trebuie declarata si vizata la itm?

  Emil :
  Ma poate ajuta cineva cu evaluare si plan de prevenire si protectie pentru operator la statie de epurare ape uzate?
  In cadrul statiei de epurare ape uzate se utilizeaza pentru corectarea Ph-ului si acidul sulfuric si soda caustica.
  Va mai rog, daca se poate evaluare si plan de prevenire si protectie pentru brutar (modelator covrigi).
  Multumesc anticipat.

  ionescu vadi :
  multumesc anticipat

  Mircea :
  http://ssm-psi.blogspot.com/
  Instruiri ONLINE!
  Descarcari gratuite: evaluari, Planuri de Prevenire si Protectie, Instructiuni, si multe altele

  Mircea :
  http://ssm-psi.blogspot.com/ sectiunea download!!!
  Evaluari riscuri
  Planuri de prevenire si protectie
  PSI – SU
  ISCIR – complet
  Standarde ocupationale – complet
  Tematici de instruire anuale 2011!!! SSM, PSI – SU
  Instructiuni de lucru
  Materiale instruire, informare
  Documente resurse umane
  Pliante, brosuri, etc.
  Legislatie
  Multimedia
  Colectia nr. 1 din Romania. Totul gratis, fara inregistrare, fara conditii!
  CONCEPT SURSA DESCHISA
  IN VIITORUL FOARTE APROPIAT INSTRUIRE ON LINE!

   
 263. dru

  Martie 9, 2011 at 1:12 pm

  as avea si eu nevoie urgenta de evaluari in domeniul silvicultura/forestier: padurar, tehnician silvic, inginer silvic. va multumesc anticipat! adresa mea de email: dbiriboiu@yahoo.com

   
 264. Cosmin

  Martie 15, 2011 at 11:14 am

  Ma poate ajuta cineva cu un model de registru de coordonare si un dosar de interventii ulterioare pe santiere mobile si temporare pentru alimentari cu apa si canalizare? Mentionez ca sunt primii mei pasi in acest domeniu si de curand am fost desemnat coordonator SSM. Va multumesc anticipat.
  dumitrean_cosmin@yahoo.com

   
 265. anca

  Martie 16, 2011 at 12:39 pm

  Dan IORDACHE :Lucrez ca inspector de specialitate in domeniul SSM la SRTV.Sunt interesat de colaborari intrucat activitatea compartimentului nostru este extrem de complexa (pe langa activitatile specifice de televiziune in care sunt implicati o parte din lucratori,in peste 200 de functii ocupationale sunt implicati ceilalti).Este greu de acoperit cu instructiuni specifice complete toate domeniile si orice colaborare ne-ar fi utila.Cu stima

  CE FEL DE COLABORARE VA INTERESEAZA?

   
 266. viorel

  Martie 20, 2011 at 11:17 pm

  La inceputul unei activitati e f. greu sa te descurci si sa intelegi totul.
  Eu sunt nou in domeniu si am rugamintea, daca ma poate ajuta cineva, cu o evaluare si plan de prevenire si protectie pentru o functie de donducator auto si de asistent medical farmaceutic.
  Va multumesc anticipat.

   
 267. Ciprian V

  Martie 21, 2011 at 6:53 pm

  Caut partener pentru dezvoltare afacere in domeniul SSM si PSI pentru BUCURESTI. cypryan85@yahoo.com

   
 268. marce

  Martie 22, 2011 at 10:30 am

  CEI CARE DORESC SPRIJIN SA LASA SI MODALITATEA DE A FI CONTACTATI…E VALABIL PENTRU VIOREL, IN PARTICULAR…

   
 269. Cristi

  Martie 22, 2011 at 12:40 pm

  As dori si eu un model de instructiuni proprii pentru activitatea de constructii, inclusiv partea de masuri de prim ajutor si PSI.
  Multumesc anticipat

  cripro@yahoo.com

   
 270. mocanescu gheorghe

  Martie 25, 2011 at 8:27 pm

  Doresc ajutor in domeniul SSM, instructiuni, evaluare de riscuri, plan prevenire si protectie pentru o ciupercarie.Multumesc anticipat!

   
 271. mirona

  Martie 28, 2011 at 12:47 pm

  buna ziua! As dori niste instructiuni propri pentru:
  – ingrijitor curatenie
  – instalator (intretinere)
  – paza
  – bucatar
  – receptionar

   
 272. cristian

  Martie 28, 2011 at 1:10 pm

  mirona :
  buna ziua! As dori niste instructiuni propri pentru:
  – ingrijitor curatenie
  – instalator (intretinere)
  – paza
  – bucatar
  – receptionar

  daca lasi si o adresa de mail o sa primesti…:)

   
 273. mirona

  Martie 28, 2011 at 1:13 pm

  ioncemirona@yahoo.com.
  Va multumesc mult de tot!

   
 274. iridob@yahoo.com

  Martie 28, 2011 at 4:31 pm

  Buna ziua,

  Am de facut o evaluare de risc pentru un inginer service. Lucratorul monteaza si face service pentru aparatura medicala pentru Cabinete Medicale pentru Medicina Nucleara, Cabinete Medicale de Tomografie Computerizata. Mai exact lucreaza cu radiatii ionizante si societatea este autorizata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

  Ma poate ajuta cineva cu un model de evaluare pentru un astfel de post ( sau ceva similar) si ceva instructiuni.

  Adresa mea de mail este: iridob@yahoo.com

  Va multumesc!

   
 275. mirona

  Martie 31, 2011 at 8:34 am

  buna ziua! Am nevoie de ajutor.
  Nu gasesc si nu stiu unde sa mai caut instructiuni propri pentru:
  – camerista
  – paza
  – receptionar
  – tamplar.
  Adresa mea de e-mail este: ioncemirona@yahoo.com

  Va multumesc anticipat!

   
 276. jalba teodora

  Aprilie 5, 2011 at 8:54 am

  Buna ziua ! va rog din suflet,cine ma poate ajuta cu instructiuni proprii pt MANICHIURISTA SI COSMETICIANA !Adresa mea este-jalba_teodora@yahoo.com
  multumesc din suflet !

   
 277. gabriel

  Aprilie 6, 2011 at 4:27 pm

  buna ziua, ma puteti ajuta si pe mine cu instructiuni proprii pentru cabinet medical, munca la birou si IT??:) ms anticipat gery76max@yahoo.com

   
 278. horia

  Aprilie 6, 2011 at 5:13 pm

  Sunt incepator in acest domeniu si e prima documentatie care tebuie sa o fac.Am o mare rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu un model de decizii, instructiuni proprii si evaluari de risc pentru o drogherie(asistent farmacie, asistent laborant si sofer-transport marfa). Va multumesc anticipat.horia.kata2yahoo.com

   
 279. cristian

  Mai 12, 2011 at 11:07 pm

  Buna ziua,
  Ma poate ajuta cineva cu instructiuni proprii pentru Cabinet veterinar (ma intereseaza Doctor veterinar si Tehnician veterinar) si cu un model de evaluare? Multumesc anticipat. Pentru alte instructiuni nu ezitati sa imi scrieti pe adresa cristian.luncan@gmail.com

   
 280. PAULAMNG

  Mai 18, 2011 at 2:52 pm

  Buna ziua,
  sunt de putin timp in bransa nu stapanesc foarte bine aceasta meserie dar ma bucur sa descopar aici oameni ce acorda ajutor novicilor .Lucrez in domeniul industriei textile si va rog pe cei care aveti documentatie in acest domeniu sa ma ajutati si pe mine . Va multumesc anticipat
  adresa mea : paula_sfreja@yahoo.com

   
 281. ANca

  Mai 24, 2011 at 11:22 pm

  Buna ziua,
  am deschis de curand un atelier de mobila si as vrea sa stiu ce documente imi trebuie sa fiu in regula cu ssm-ul.
  adresa mea este ezaruanca@yahoo.com
  Va multumesc !

   
 282. viorell

  Mai 26, 2011 at 12:38 pm

  va rog sa-mi trimiteti si mie o ev +ppp pt sofer autobuz si impiegat miscare auto pe adresa ssorins47@yahoo.com

   
 283. lucian

  Mai 31, 2011 at 12:27 am

  Ma poate ajuta cineva cu un Plan de studiu in domeniul prevenirii si protectiei securitatii si sanatatii in munca pentru anul 2011 pentru meseria de cosmetician. (practic cred ce e fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca )
  Multumesc anticipat!!!

   
 284. naz99

  Iunie 7, 2011 at 11:03 pm

  Buna seara, de curand am infiintat o intreprindere individuala, avand ca obiect de activitate activitatile recreativ distractive si comertul cu produse alimentare si nealimentatre in locuri nespecializate. Totodata am si angajat 3 fete, pe postul de lucrator tehnic comercial, dar nu am completat inca fisele ssm si psi. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu actele pe care trebuie sa le intocmesc? Va multumesc din suflet! am citit ceea ce ati scris in comentariile de dinainte si am constatat ca sunt foarte multe. Pentru ajutor multumesc anticipat si astept raspuns pe adresa buzilanarcis@yahoo.com

   
 285. tudor-

  Iunie 11, 2011 at 2:29 pm

  pt cine doreste evaluari rog a ma contacta pe maill

  personal am nevoie de instructiuni pt lacatus mecanic de camp(instalatii tehnologice)
  -lacatus amc

   
 286. adriana

  Iunie 23, 2011 at 8:25 pm

  Doresc sa stiu autorizarea interna a electricianului din punct de vedere al ssm se efectueaza anual? Nu gasesc legea prin care se specifica lucrul acesta.

   
 287. Corina

  Iunie 24, 2011 at 9:43 am

  In Fisa Postului ce anume trebuie sa trec referitor la protectia muncii?
  E suficient asa:
  „In raport cu legislatia in vigoare privind sanatatea si securitatea muncii:
  -cunoasterea si respectarea normelor Legii 319/2006 privind protectia si securitatea muncii
  -cunoasterea si respectarea HOTARARII nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
  -cunoasterea si respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si a Instructiunilor Proprii de sanatate si securitate a muncii
  -cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare privind prevenirea incendiilor”
  Sau trebuie scris mai explicit?

   
 288. boba aurica

  Iunie 27, 2011 at 9:15 am

  corina eu trec tot articolul 22 si 23 din lege si nu am avut probleme

   
 289. boba aurica

  Iunie 27, 2011 at 9:16 am

  as avea si eu nevoie de o evaluare pentru barman
  ma puteti ajuta?

   
 290. brandsmd

  Iulie 1, 2011 at 4:41 pm

  Buna!! Am nevoie de Instructiuni in SSM pentru lucratoti de oficiu. Poate cineva sa ma ajute? Va multumesc tare mult!

   
 291. brandsmd

  Iulie 1, 2011 at 4:43 pm

  Buna!! Am nevoie de Instructiuni in SSM pentru lucratoti de oficiu. Poate cineva sa ma ajute? Va multumesc tare mult!
  job.newone@gmail.com

   
 292. mariana

  Iulie 6, 2011 at 9:49 pm

  Buna! foarte bine gandit, multumesc!
  Am nevoie de Instructiuni SSM pentru aparatele din sala fitness

   
 293. Anonim

  Iulie 7, 2011 at 2:53 pm

  cine e dispus sa ma ajute cu un model de „decizie de numire a comisiei de autorizare a electricienilor”?
  Multumesc

   
 294. Anonim

  Iulie 7, 2011 at 2:55 pm

  cine e dispus sa ma ajute cu un model de “decizie de numire a comisiei de autorizare a electricienilor”?
  Multumesc

  bogdan.hantascu@yahoo.com

   
 295. Anonim

  Iulie 14, 2011 at 8:52 am

  Buna!!! Sunt nou in domeniu si trebuie sa fac evaluarile pentru toate posturile de munca din firma (si am destule).Cea mai utilizata metoda este PECE.Din cate stiu exista un programel pentru aceasta metoda (nu ma refer la RISK MANAGEMENT).Cine-mi poate spune unde as putea gasi acest program.
  Multumesc!!

  bogdan.hantascu@yahoo.com

   
 296. marce

  Iulie 14, 2011 at 9:15 am

  buna…Am si eu nevoie de o instructiune ssm ptr analist programator si de un model de evaluare ptr aceasta meserie…adresa mea de mail …marce_vlad@yahoo.com

  Am si eu evaluari si instructiuni cu care as putea contribui….cum le introduc in aceasta pagina….???….toti avem nevoie de ajutor….

  Aceasta pagina ne este de real folos…bravo initiatorilor!!!!

   
 297. diaprotect

  Iulie 25, 2011 at 5:40 pm

  Salutare fratilor. Cine ma poate ajuta cu IPSSM si evaluari coafor, manichiurist, pedichiurist, frizer, cosmetica, masaj. E-mail : szilard.otvos@gmail.com.
  Cu multumiri anticipate

   
 298. Anonim

  Iulie 25, 2011 at 6:38 pm

  Cine ma lumineaza de ce nu pot descarca nici programul de evaluare, nici documente din forum? Apare un mesaj: 403 Forbidden!

   
 299. diaprotect

  Iulie 25, 2011 at 6:58 pm

  Cine ma lumineaza de ce nu pot descarca nici programul de evaluare, nici documente din forum? Apare un mesaj: 403 Forbidden!

   
 300. simion valentin

  Iulie 28, 2011 at 5:47 pm

  ma poate ajuta va rog frumos cineva cu orice se poate in domeniul silvic( impaduriri, plantatii, pepiniere, etc). va multumesc/
  simionvg@gmail.com

   
 301. jalba teodora

  August 3, 2011 at 11:43 am

  Buna ziua ! am o societate care are ca domeniu de activitate ,,comert cu amanuntul al pestelui”,si am nevoie de ajutor pt intocmirea instructiunilor proprii,evaluarea riscurilor,fise de post ! ca angajati am -lucrator comercial,sofer si muncitor necalificat ! va rog mult ,cine ma poate ajuta,astept la adresa de e-mail-jalba_teodora@yahoo.com

  multumesc mult !

   
 302. Anonim

  August 4, 2011 at 2:12 pm

  Bună ziua! Aş avea nevoie de o evaluare de riscuri pentru muncitor necalificat în construcţii. dacă o are cineva şi este dispus să mă ajute îi mulţumesc şi aştept la adresa de email mysty672003@yahoo.com

   
 303. Voicu Ciprian

  August 10, 2011 at 2:19 pm

  Buna ziua,

  Potrivit :
  „HG 1425/2006 modificat si completata cu HG 955/2010 de aplicare a legii 319/2006 pentru angajare lucrator desemnat CIM cu 8 ore/zi , care a intrat in vigoare din data de 1.07.2011”

  Echipa de inspectori autorizati si abilitati pentru a presta servicii de SSM, PSI-SU:

  – intocmire documente SSM & PSI-SU complete,
  – evaluari riscuri,
  – instruire personal (instrumente si materiale profesionale),
  – coordonare santiere in toata tara,
  – asistenta totala pe durata contractului
  – experienta in cercetarea accidentelor de munca, atat in tara cat si in afara tarii.

  Servicii si documente de calitate!

  Experienta vasta, de peste 7 ani, atat pe santiere mari (Biblioteca Nationala, Muzeul de Arta, Teatrul National Bucuresti, Cladiri birouri-Barbu Vacarescu, Bastilia, etc) care implica o mare responsabilitate.

  Relatii bune cu autoritatile (itm, primarii, inspectia muncii, disciplina in constructii).

  ! Daca doriti sa incheim un parteneriat, colaborare sau angajare cu dvs.

  ! Cautam parteneri pentru dezvoltare, oferim comision.

  ! Posibilitatea angajarii unui inginer/inspector pentru serviciul intern de protectia muncii, part-time sau full-time in cadrul firmei dvs.

  Apelati cu incredere!

  Cu respect,

  PFA Militaru Ion-0722 809 777
  ing.Ciprian Voicu-0765 560 799
  Bucuresti

   
 304. Erimia Mihai

  August 14, 2011 at 6:26 pm

  BUNA!MA PUTETI AJUTA CU PPP PENTRU: BUCATAR,BARMAN,OSPATAR,GRATARAGIU,MUNCITOR NECALIFICAT(LA GENERAL),FEMEIE DE SERVICIU.
  MULTUMESC!!!

   
 305. Anonim

  August 25, 2011 at 3:20 pm

  ai putea pune la download formularele din dosarul de angajare… ai face un bine la amaratii care sunt plimbati si badjocoriti de stufoasa legislatie a regimului post comunist…

   
 306. Pop Mircea

  August 29, 2011 at 8:10 am

  Buna ziua, m-ar intersesa daca cineva detine informatii despre ipssm contabil. va multumesc

   
 307. marce

  August 29, 2011 at 10:30 am

  Promovare servicii prin Firma specializata

  Conform HG 1425/2006 modificata si completata cu HG 955/2010 de aplicare a legii 319/2006 se prevede pentru angajare lucrator desemnat CIM cu 8 ore/zi , prevedere care a intrat in vigoare din data de 1.07.2011
  S untem o echipa de inspectori autorizati pentru a presta servicii de SSM, PSI-SU:

  – intocmire documente SSM & PSI-SU complete(dosare, instructiuni, tematici),
  – evaluari riscuri,
  – instruire personal (instrumente si materiale profesionale),
  – asistenta din partea firmei pe durata derularii contractului

  Servicii si documente de calitate!

  Apelati cu incredere la serviciile firmei noastre!

  CONTACT
  Panait Alexandru
  Sef Serviciu Extern
  SC PROMPT CONSULT SRL Constanta
  Mobil: 0723 568429
  Email: alexpanait2001@gmail.com

   
 308. marce

  August 29, 2011 at 10:31 am

  Ptr Mircea Pop…lasa o adresa de mail….ca sa te pot ajuta….

   
 309. fuksziudita

  August 29, 2011 at 10:11 pm

  Va rog sa ma ajute cineva cu ipssm pentru farmacist ,asistent de farmacie ; plan de prevenire si protectie farmacist ,asistent farmacie ;evaluarea factorilor de risc ;model de decizii a lucratorului desemnat.
  va multumesc anticipat.
  adresa de e-mail: fuksziudita@yahoo.com

   
 310. adrian

  August 30, 2011 at 8:24 am

  sunte0ti de apreciat……!!!!!

   
 311. adrian

  August 30, 2011 at 8:26 am

  sunte-ti de apreciat……!!!!!

   
 312. OANA MATEI

  Septembrie 9, 2011 at 11:08 am

  TREBUIE SA FAC FISE PENTRU CONDUCATORI AUTO ,CINE MA AJUTA SI PE MINE CA NU STIU CE TREBUIE SA FAC !!! VA MULTUMESC !!! roxmaxrox@yahoo.com

   
 313. Tanase Gheorghe

  Septembrie 16, 2011 at 1:36 pm

  IP SSM pt bar (barman-ospatar)
  georgicatanase@yahoo.com

   
 314. Anonim

  Septembrie 21, 2011 at 1:23 pm

  Buna ziua,
  Am o rugaminte la dvs, am nevoie de instructiuni proprii de ssm si evaluari de riscuri pentru: legator manual, tipograf-tiparitor, grafician industrial.
  Adresa mea este iridob@yahoo.com.
  Va multumesc!

   
 315. Irina

  Septembrie 21, 2011 at 1:25 pm

  Buna ziua,
  Am o rugaminte la dvs, am nevoie de instructiuni proprii de ssm si evaluari de riscuri pentru: legator manual, tipograf-tiparitor, grafician industrial.
  Adresa mea este iridob@yahoo.com.
  Va multumesc!

   
 316. Anonim

  Septembrie 23, 2011 at 11:58 am

  Buna ziua,
  Am nevoie de o evaluare de riscuri pentru barman si celelalte documente SSM necesare intr-un bar. Multumesc anticipat.
  Adresa de mail este mavio33@yahoo.com

   
 317. Anonim

  Septembrie 27, 2011 at 9:45 am

  Un site excelent . Felicitari celui care l-a conceput .

   
 318. Anonim

  Septembrie 27, 2011 at 9:47 am

  Felicitari , e foarte folositor si de mare ajutor

   
 319. Anonim

  Septembrie 27, 2011 at 12:41 pm

  DOTARE MINIMA CABINETE MEDICALE
  – Dotari minime pentru cabinete medicale impuse conform Ordinului Ministrului
  – Sanatatii si Familiei nr609/2002

  DOTARE GENERALA PE SPECIALITATI
  ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA
  – trusa de resuscitare respiratorie si cardiocirculatorie
  – sursa de oxigen
  – medicamente de urgenta
  – catetere periferice
  – perfuzie endovenoasa
  – monitorizare (EKGpresiune arteriala noninvazivapulsoximetrie sau numai pulsoximetrie)
  – stetoscop si tensiometru

  CARDIOLOGIE
  – aparat de masurat tensiunea arteriala
  – oscilometru
  – termometru
  – electrocardiograf
  – optionalecocardiograf
  – echipament pentru testare de efort
  – aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter)

  CHIRURGIE CARDIOVASCULARA
  – aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop
  – oscilometru
  – aparat EKG
  – doppler vascular
  – optionalecograf cord
  – termometre
  – trusa chirurgicala minima
  CHIRURGIE GENERALA
  – pense anatomice
  – pense chirurgicale
  – pense hemostatice Pean si Kocher
  – foarfece drepte si curbe
  – bisturiuinclusiv electrocauter
  – termometre
  – portace Mathieu
  – ace chirurgicale
  – ace de punctie
  – pensa porttampon
  – departatoare Farabeuf
  – trusa traheostomie si canule
  – sticlete butonatesonda canelata
  – pipa Guedell
  – seringi de unica folosinta
  – tensiometrustetoscop
  – eprubete
  – sonde uretrale
  – atele Kramer
  – manusi chirurgicale
  – tavite renale

  CHIRURGIE PLASTICA MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA
  – bisturiu cu lame de unica folosinta
  – foarfece de diferite dimensiuni
  – pense chirurgicale de diferite dimensiuni
  – pense PeanKocher
  – portace
  – trusa rinocorectii
  – electrocauter
  – termometru

  DERMATO-VENEROLOGIE
  – tensiometru si stetoscop
  – masa ginecologica
  – lampa ultraviolete
  – reflector
  – electrocauter dimensiuni medii sau mici
  – microscop de laborator
  – lupe cu maner si cu bec de diferite dimensiuni
  – apasator limba
  – deschizator gura
  – termometre
  – ciocan reflexe
  – instrumentar chirurgical de specialitate
  – specul vaginal
  – specul anal
  – valva ginecologica
  – chiurete Volkmann
  – extractor de comedoane
  – truse pentru recoltat secretii sau alte produse patologice
  – lampa de spirt
  – trusa de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizonadrenalina
  – efedrinaromergan injectabilfeniramin injectabilsolutii perfuzabiletruse de perfuzie)
  – eprubete
  – lame din sticlalamele
  – setolonaata chirurgicala (nr5-10)

  DIABETBOLI DE NUTRITIE SI METABOLISM
  – tensiometrustetoscoposcilometru
  – cantar de persoanecu tija pentru inaltime
  – oftalmoscop
  – electrocardiograf
  – diapazon pentru diagnosticul polinevritei
  – seringi de unica folosinta pentru insulina
  – panglica pentru masurarea circumferintelor (abdominalafesiera)
  – aparat pentru determinarea in urgenta a glicemiei
  – colaborare directa cu un laborator clinic pentru determinari deglicemie
  – colesterollipidetriglicerideacid uricglicozuriecorpi cetonici
  – albuminurieproteinurie cu reactivi sau teste

  ENDOCRINOLOGIE
  – aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop
  – cantar pentru adulti
  – taliometru
  – centimetru
  – ciocan reflexe
  – exoftalmometru
  – sfingomanometru
  – instrument de antropometrie

  EXPLORARI FUNCTIONALE
  – electrocardiograf cu anexe pentru inregistrari fonomecano-cardiografice si de puls carotidian (poligraf electromecano-fono)
  – bicicleta ergonomica
  – defibrilator
  – sistem Holter
  – ecocardiograf cu sisteme de inregistrare in modul M2D si Doppler pulsatil
  – continuu si color Transducer echo abdominal
  – dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic
  – spirograf
  – flowscreen
  – pulsoximetru

  GASTROENTEROLOGIE
  – tensiometru
  – stetoscop
  – gastroscop
  – colonoscop
  – linie dezinfectie aparatura optica
  – optionaltruse de polipectomieinjectoarecolaborare cu un cabinet de anatomie patologica

  GERIATRIE SI GERONTOLOGIE
  – tensiometru
  – stetoscop
  – negatoscop
  – electrocardiograf

  GENETICA MEDICALA
  – tensiometru
  – stetoscop
  – cantar pentru adulti
  – cantar pentru copii
  – pediometru
  – stacheta pentru masurat inaltimea
  – taliometru
  – specule nazale si auriculare
  – apasatoare limba
  – lupa
  – vacutainere
  – oglinda frontala
  – reflector cu picior

  INFECTIOASE (BOLI)
  – stetoscop
  – specul de consultatie oticanarinara (eventual otoscop)
  – oftalmoscop
  – tensiometru
  – termometru
  – frigider pentru produse biologice
  – echipament de interventie de urgenta in insuficiente respiratorii acute (pipatub
  – de oxigenmascaburduf comandat manual)
  – apasatoare limba de unica folosinta
  – eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject
  – colaborare directa cu un laborator clinic
  – sursa mobila de lumina directionabila sau lampa frontala tip ORL

  MEDICINA DE LABORATOR
  – (Dotarea minima obligatorie este prevazuta in Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce efectueaza analize medicale in sistem ambulatoriu)
  – Anatomie patologica
  – microscop
  – termostat cu temperatura reglabila
  – trusa de coloratie
  – reactivi si materiale necesare realizarii preparatelor histologice definitive prin incizionare in parafina

  Hematologie si biochimie
  – Microscop binocular
  – Centrifuga 6000 x g
  – Baie termostat
  – Termostat
  – Aparat de distilat apa
  – Frigider
  – Analizor semiautomat
  – Analizor electroliti
  – Aparat electroforeza
  – Agitator magnetic
  – Bec Bunsen
  – Sita azbest
  – Trepied
  – Stative eprubete
  – Eprubete
  – Lamelamele
  – Pipete diverse
  – Pahare BerzeliusErlenmayer
  – Capilare
  – Seringi
  – Garou
  – Cutii Petri
  – Camera Burker Turk Fuks Roshent
  – Stativepipete Westergreen
  – Stative lamelamele
  – Reactivi
  – Solutii de spalare

  Imunologie
  – Sistem complet pentru electroforeza si/sau imunofixare
  – Spectrofotometru
  – Microscop cu fluorescenta
  – Centrifuga cu refrigerare
  – Sistem de citire ELISA
  – Vortex
  – Agitator magnetic
  – Pipete automate
  – Frigidercongelator
  – Balanta analitica

  Microbiologie
  – Hota de lucru sau nisa cu flux laminat vertical
  – Lampa UV
  – Balanta farmaceutica
  – Termostat (cu temperatura reglabila si prevazut cu incuietoare)
  – Microscop
  – Frigider
  – Congelator (prevazut cu incuietoare)
  – pH-metru sau indicator pH
  – Becuri Bunsen
  – Lupa laborator
  – Anse
  – Bisturie
  – Stative
  – Pense
  – Etuva
  – Mese
  – Sticlarie (cilindribaloane)
  – Pipete automate
  – Consumabile de unica folosinta

  Parazitologie
  – Microscop
  – Lamelamele
  – Stativ lame
  – Pipete
  – Indiferent de compartimentele existente in componenta unui laboratoracesta trebuie sa aiba in dotarea obligatorie o autoclava

  Toxicologie
  – Analizor biochimie
  – ELISAsau
  – Chemoiluminiscenta

  Pagina 2

   
 320. Marian

  Octombrie 4, 2011 at 8:53 am

  Rog, daca se poate sa ma ajute cineva cu insrtuctiuni proprii pentru SSM pentru functionari publici ( referenti, consilieri, directori, casieri, soferi, personal intretinere. Multumesc anticipat.

   
 321. Ciprian

  Octombrie 4, 2011 at 9:10 pm

  Buna ziua,

  Potrivit :
  “HG 1425/2006 modificat si completata cu HG 955/2010 de aplicare a legii 319/2006 pentru angajare lucrator desemnat CIM cu 8 ore/zi , care a intrat in vigoare din data de 1.07.2011″

  Echipa de inspectori autorizati si abilitati pentru a presta servicii de SSM, PSI-SU:

  – intocmire documente SSM & PSI-SU complete,
  – evaluari riscuri,
  – instruire personal (instrumente si materiale profesionale),
  – coordonare santiere in toata tara,
  – asistenta totala pe durata contractului
  – experienta in cercetarea accidentelor de munca, atat in tara cat si in afara tarii.

  Servicii si documente de calitate!

  Experienta vasta, de peste 7 ani, atat pe santiere mari (Biblioteca Nationala, Muzeul de Arta, Teatrul National Bucuresti, Cladiri birouri-Barbu Vacarescu, Bastilia, etc) care implica o mare responsabilitate.

  Relatii bune cu autoritatile (itm, primarii, inspectia muncii, disciplina in constructii).

  ! Daca doriti sa incheim un parteneriat, colaborare sau angajare cu dvs.

  ! Cautam parteneri pentru dezvoltare, oferim comision.

  ! Posibilitatea angajarii unui inginer/inspector pentru serviciul intern de protectia muncii, part-time sau full-time in cadrul firmei dvs.

  Apelati cu incredere!

  Cu respect,

  PFA
  ing.Ciprian Voicu-0765 560 799
  Bucuresti

   
 322. cosmin

  Octombrie 4, 2011 at 9:37 pm

  D-le Ciprian, vedeti ca sunt site-uri speciale pentru anunturi si reclame.

   
 323. lucian

  Octombrie 9, 2011 at 5:42 pm

  deosebiti, in tot forumul pe care cu stima am citit fiecare solicitare lumea e multumita si nu ma indoiesc de acest lucru, dar sa zic ca am si eu o nelamurire…, ma refer aici la anumite persoane care sunt undeva acolo sus si nu inteleg amploarea cu care trebuie tratat SSM-ul. cum ar trebui sa explici ce anume activitati trebuie discutate pentru intocmirea unei verificari hai sa zicem „inspectii ” la un loc de munca di cadrul unei unitati intreprinderi ce depaseste un mumar de angajati ( peste 2500) si activitatile a 3 inspectori trebuiesc impartite pe sectoare banuiesc eu…, astfel sa zicem se face o echipa si fiecare insp. ar trebui sa sustina un tir de intrebari asupra locurilor la care desfasoara verificarea respectiva cu ce ar trebui sa inceapa, pe langa fisele de instruire individuala de ssm, sa fie cf. cu tematicile semnate de cei trei si vizate de insp ai compartimentului de ssm ce mai tre sa contina aceasta lista?

   
 324. lucian

  Octombrie 9, 2011 at 5:48 pm

  la lucian rectificare de e-mail multumiri astept raspunsul dvs daca se poate altul decat cel din carte…319

   
 325. Tanase Gheorghe

  Octombrie 16, 2011 at 2:52 pm

  Ma puteti ajuta cu o evaluare pt. balerina (dansatoare),pe adresa georgicatanase@yahoo.com ?

   
 326. Isabela

  Octombrie 18, 2011 at 6:57 pm

  Buna seara! Foarte util tot ce am citit . Ma intereseaza legi in vigoare si documente care sunt necesare la completarea dosarului Comisiei sanatate si securitate in munca -scoala cu cls.I-VIII +gradinita-mediul rural. Va multumesc anticipat pentru raspuns si ajutor!

   
 327. mar_gul

  Octombrie 20, 2011 at 1:32 pm

  Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu fisa de evaluare factori de risc pentru: masinist terasamente, excavatorist, sofer, muncitor necalificat in constructii, pe adresa mar_gul@yahoo.com.
  Multumesc

   
 328. MariusF

  Octombrie 20, 2011 at 2:50 pm

  http://www.ssm-psi.blogspot.com

  descarcari mii de modele de documente gratis

   
 329. Nelu

  Octombrie 28, 2011 at 9:13 am

  buna ziua
  daca ma poate ajuta cineva cu un model de Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent
  va multumesc!

   
 330. Nelu

  Octombrie 28, 2011 at 9:31 am

  cum pot vizualiza documentele

   
 331. Anonim

  Octombrie 31, 2011 at 3:19 pm

  buna,.. ma puteti ajuta cu cadrul legal pentru PSI si SSM pentru o firma de exploatare forestiera ?ms

   
 332. Anonim

  Noiembrie 1, 2011 at 10:50 am

  de ce nu se mai pot decarca documente de pe forum?Ce restrictionari exista mai nou?Inainte decarcam fara probleme acum nu se mai poate!

   
 333. NICOLAE

  Noiembrie 10, 2011 at 9:43 am

  SUNT NOU IN BRANSA SI MA INTERESEAZA FISA DE RISCURI PT ELECTICIAN PRAM SI ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII.
  IMI POATE TRIMITE SI MIE EXEMPLU DE FISE DE RISC SI DE PLAN DE PREVENIRE.
  DE CE AS AVEA NEVOIE DACA NU AM ANGAJATI SI SUNTEM DOI ASOCIATI ?

  AM CURSUL DE 80 ORE EU II FAC INSTRUCTAJUL LUI SI MIE CINE MI-L FACE?

   
 334. ANGELA

  Noiembrie 17, 2011 at 12:35 pm

  Cum pot sa ma autorizez pentru PFA cu activitate SSM, am terminat curs 80 ore SSM si sunt somer cu studii superioare tehnice . Va multumesc!

   
 335. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 17, 2011 at 2:10 pm

  Buna,

  Ma puteti ajuta cu evaluari de riscuri pentru SALON COSMETICA(frizer, coafor,cosmetician, etc) si parchetar?….pe adresa marian.malaut@gmail.com
  Multumesc

   
 336. SIMION VALENTIN

  Noiembrie 17, 2011 at 2:25 pm

  Pt. ANGELA,
  Pt. abiliatrea in domeniul SSM tre sa cercetati HG 1425 sau HG 955/2010, dar e musai sa aveti cursul postuniversitar de evaluator( 180 de ore).
  Cu respect SIMION VALENTIN

   
 337. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 17, 2011 at 2:51 pm

  PT ANGELA,
  Pt abilitare trebuie s a studiati in special art. 37, minim 5 ani experienta iar daca doriti s a faceti si evaluari va trebuie cursul postuniversitar de evaluator, daca cursul de 80 de ore pe care il aveti e postuniversitar puteti sa va faceti abilitarea numai cu acesta dar fara a avea dreptul de a face evaluari de risc. Daca vreti model doc.pt. abilitare lasa.ti adresa de mail.

   
 338. simion valentin

  Noiembrie 17, 2011 at 9:35 pm

  „minim 5 ani experienta”
  ce inseamna acest lucru?
  legea spune ca tre sa fii inspector de ssm 5 ani ?
  legea spune ca tre sa ai atributiuni in domeniul SSM in ultimii 5 ani!!!!
  daca ai fisa postului o sa intelegi ca ai atibutiuni in domeniul SSM in permanenta!!

  cu stima SIMION VALENTIN

  MAI AM O INTREBARE VA ROG
  Instructajul la locul de munca si cel periodic cine il face????? in cazul in care firma (societatea) are un/o administrator care nu stie nimic in domeniul SSM si da decizie interna ca instructajul il face inspectorul serviciului extern sau cand administratorul cumuleaza si postul de barman sau lucrator comercial sau taximetrist, etc???? Lor cine le face ???

   
 339. adrian

  Noiembrie 18, 2011 at 8:34 am

  Va rog sa ma ajute cineva cu o documentatie privind autorizarea interna a electricienilor, cu un model de “decizie de numire a comisiei de autorizare a electricienilor”. pasare_ady@yahoo.com Multumesc anticipat

   
 340. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 18, 2011 at 9:32 am

  Sunt de acord, eu mi.am facut serviciu extern recent si conform art 37 lit g a cerut s a dovedesc vechimea in munca fie cu copie dupa cartea de munca sau adeverinte, nu cere nimeni fisa postului iar in cazul d-nei ca este somera, de asta am spus ca trebuie sa verifice daca are 5 ani experienta in domeniu (de preferat fara intrerupere ca sa nu aiba surpriza de a respinge dosarul).

  „Art. 37g) copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;”

   
 341. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 18, 2011 at 9:50 am

  Va rog sa ma ajute cineva cu o evaluare de risc pentru „parchetar” sau ceva asemanator. marian.malaut@gmail.com. Multumesc anticipat

   
 342. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 18, 2011 at 10:07 am

  adrian
  Am trimis pe mail decizia!!!

   
 343. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 18, 2011 at 10:41 am

  Va rog sa ma ajutati!!
  Eu ca serviciu extern am beneficiari din Ialomita dar care au pct. de lucru in Bucuresti. La care ITM trebuie sa trimit rapoartele semestriale ? din Bucuresti sau la Ialomita unde este inregistrat si este sediul Beneficiarului. Eu unu nu am gasit s a scrie asa ceva in nici o lege.
  Multumesc

   
 344. simion valentin

  Noiembrie 18, 2011 at 2:46 pm

  la itm care va abilitat.

   
 345. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 18, 2011 at 2:51 pm

  Imi puteti spune in ce lege sau hotarare pot sa gasesc ?

   
 346. simion valentin

  Noiembrie 18, 2011 at 5:37 pm

  HG1425, adica HG 955/2010

   
 347. Anonim

  Noiembrie 28, 2011 at 11:14 am

  Lena
  Va rog mult sa ma ajutati!!! Am nevoie de evaluari de riscuri pentru o ferma de crestere a porcilor , meseriile de crescator porci, sef ferma, medic veterinar si ingrijitor cladiri (femeie de serviciu). Poate cineva sa ma ajute? Va multumesc mult!
  Adresa mea de e-mail este: helmutlena@yahoo.com.

   
 348. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 28, 2011 at 12:32 pm

  Sunt postate pe forumul de descarcari sau gasesti aici http://www.ssm-psi.blogspot.com
  O zi buna

   
 349. geo65

  Noiembrie 29, 2011 at 10:02 am

  Buna ziua

  Incerc sa definitivez dosarul pentru abilitarea ca serviciu extern SSM. Rugamintea mea este urmatoarea : va rog sa ma ajutati cu un draft de Contract Individual de Munca pentru conducatorul serviciului extern , daca se poate si cu o fisa de post. In contextul descris am o nedumerire : conducatorul serviciului extern trebuie sa fie incadrat ca Evaluator de risc (si auditor) in domeniul SSM – COD COR 226307 sau ca Specialist in domeniul SSM – COD COR 226302 ? Precizez ca detin certificari pentru ambele specializari (nu si cea de auditor ! si nu stiu daca este corect sa folosesc acest cod COR 226307) .
  Va multumesc.

   
 350. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 29, 2011 at 1:55 pm

  Buna ziua,

  Daca tu esti conducatorul serviciului extern (adica administratorul firmei si indeplinesti toate criteriile) nu trebuie trebuie s a te angajezi cum ar veni tot pe firma ta,adica nu este obligatoriu, doar daca vrei sa abilitezi alta persoana atunci trebui CIM. App nu cere nimeni diploma de auditor.
  Sincer nu stiu de unde ai asemenea lucruri. Eu m.am abilitat in august 2011 si nu mi-a trebuit decat cursul de evaluator riscuri, 180 ore SSM, diploma de inginer si sa ai 5 ani experienta in domeniu SSM.

   
 351. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 29, 2011 at 1:57 pm

  Iti trebuie:

  Art. 37. – (1) In vederea abilitarii pentru activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
  a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8;
  b) opisul documentelor din dosar;
  c) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului, care sa contina codul CAEN corespunzator activitatii pentru care se abiliteaza, si, dupa caz, copie de pe actul constitutiv;
  d) lista cu personalul care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
  e) copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire, potrivit prevederilor art. 31 si 32, a personalului care va desfasura activitati in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
  f) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si protectie;
  g) copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;
  h) memoriu de prezentare, din care sa rezulte mijloacele materiale si resursele umane de care dispun;
  i) copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie;
  j) copii ale contractelor individuale de munca ale personalului de executie din serviciul extern de prevenire si protectie;
  k) declaratii ale personalului serviciului extern de prevenire si protectie privind pastrarea confidentialitatii, in timpul si dupa incetarea desfasurarii activitatilor de prevenire si protectie, asupra informatiilor la care are acces.
  (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitantii care au lucrat cel putin 5 ani in compartimentele cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Inspectiei Muncii, inspectoratelor teritoriale de munca, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si caselor teritoriale de pensii, precum si din cadrul institutiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European si care, la data depunerii dosarului in vederea abilitarii, nu mai sunt in activitate in aceste institutii.
  (3) Dovada indeplinirii cerintelor prevazute de prezentul articol poate fi facuta si prin documente eliberate de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, intocmite intr-un scop echivalent sau din care sa reiasa ca sunt indeplinite cerintele respective, prezentate in copie certificata de catre solicitant si insotite de o traducere neoficiala in limba romana.
  (4) Memoriul de prezentare prevazut la alin. (1) lit. h) trebuie sa contina, cel putin, informatii cu privire la:
  a) sediu social;
  b) baza tehnico-materiala;
  c) activitatile de prevenire si protectie prevazute la art. 15 pe care intentioneaza sa le desfasoare

   
 352. geo65

  Noiembrie 29, 2011 at 4:17 pm

  Multumesc pentru precizari. Referitor la situatia in care conducatorul serv extern este si administratorul societatii (si asociat unic , cazul meu) si eu am interpretat initial lucrurile ca si dvs. (ca nu ar fi necesar Contract de munca incheiat cu societatea) . Cunosc 2-3 situatii cand abilitarile s-au facut cu succes in acest context. Pe de alta parte in Norme nu e precizat cu claritate acest lucru (in cazul cind administratorul , asociatul unic si conducatorul serv extern este una si aceeasi persaoana nu ar fi nevoie de CIM). Din alte 2 surse am insa semnale ca abilitarile nu s-au facut decat dupa ce au fost intocmite CIM-uri pentru conducatorul serv ext ( aceeasi cu administratorul si asociatul unic) ! Asa ca … se pare ca fiecare ITM interpreteaza legea si normele in felul lui.
  Multumesc inca o data !

   
 353. Malaut Marian- Danut

  Noiembrie 29, 2011 at 4:33 pm

  Cuplacere, eu m.am abilitat la ITM Bucuresti aqm in august si am avut conversatie cu diversi inspectori si acelasi lucru mi.a spus ca nu trebuie CIM ptr. administrator.
  O zi buna

   
 354. geo65

  Noiembrie 29, 2011 at 4:38 pm

  Am inteles. Faceti o treaba foarte buna cu acest site. Va felicit si va doresc succes. Numai bine .

   
 355. Anonim

  Decembrie 5, 2011 at 10:45 am

  Buna! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un raspuns va rog?
  Daca o societate apeleaza la servicii externe ssm, mai trebuie sa aiba un lucrator desemnat angajat propriu? (societate cu aprox. 100 salariati)
  Va multumesc anticipat.

   
 356. simion valentin

  Decembrie 5, 2011 at 12:41 pm

  daca are peste 50 de persoane tre sa faca CSSM (HG 955/2010) si cautati ce tre sa cuprinda activitatea CSSM ( sedinte, raportari ITM, etc), deci normal ca trebuie si persoana desemnata din cdrul firmei. Cititi cu atentie HG 955/2010.
  cu respect SIMION VALENTIN
  simionvg@gmail.com

   
 357. Malaut Marian- Danut

  Decembrie 5, 2011 at 12:44 pm

  Buna ziua,

  Ma ajute cineva cu evaluare de risc si instructiune pentru confectionat/ montat tamplarii de PVC (termopane) sau ceva asemanator. Multumesc, marian.malaut@gmail.com.

   
 358. Isabela

  Decembrie 5, 2011 at 5:32 pm

  Buna seara! Foarte util tot ce am citit. Revin cu vechea rugaminte: ma intereseaza legi in vigoare si documente care sunt necesare in completarea dosarului Comisiei sanatate si securitate in munca -o scoala cu cls.I-VIII +gradinita-mediul rural, 39 angajati. Va multumesc anticipat pentru raspuns si ajutor!

   
 359. Malaut Marian- Danut

  Decembrie 6, 2011 at 4:07 pm

  Buna ziua,

  Ma poate ajute cineva cu evaluare de risc pentru Inchidere depozite neconforme de deseuri (lucru in conditii bacteorologice) sau ceva asemanator. marian.malaut@gmail.com.
  Multumesc,

   
 360. SIMION VALENTIN

  Decembrie 6, 2011 at 6:59 pm

  pentru Isabela.

  In domeniul SSM aveti Legea 319/2006 si HG 1425, HG 955/2010, astea in principal.
  Va trebuie identificarea riscurilor, evaluarea si intocmirea Planului de Prevenire si Protectie(PPP), intocmite de catre o persoana abilitata, adica serviciu extern sau persoana desemnata cu conditiile HG 955/2010, IPSSM, fise de post, etc, Pt mai multe detalii ma puteti contacta pe adresa simionvg@gmail.com
  cu respect SIMION VALENTIN
  Dr. Tr. Severin

   
 361. daniel

  Decembrie 7, 2011 at 2:14 pm

  am nevoie daca se poate de o fisa cu evaluarea factorilor de risc pentru FEMEIE DE SERVICI.Daca poate cineva sa mi-o trimita,multumesc foarte mult anticipat.

   
 362. marce

  Decembrie 7, 2011 at 2:21 pm

  ptr Daniel…lasa o adresa de mail ca sa iti dau factorii de risc…

   
 363. daniel

  Decembrie 7, 2011 at 3:13 pm

  scuze,m-au inebunit astia cu fisele SSM,ca am uitat sa dau adresa >daniel.constantin111@yahoo.com -multumesc,mult de tot,tie si celui care are acest forum.

   
 364. Isabela

  Decembrie 7, 2011 at 8:40 pm

  Multumesc pentru raspunsuri. Adresa este isabela_ral@yahoo.com .

   
 365. Malaut Marian- Danut

  Decembrie 9, 2011 at 8:01 pm

  Buna ziua,

  Ma poate ajuta cineva cu evaluare de risc pentru grafician calculator sau ceva asemanator?
  marian.malaut@gmail.com

  Multumesc anticipat

   
 366. nicolae ghinea

  Decembrie 20, 2011 at 2:01 pm

  Ma bucur ca v-m gasit site-ul dvs. Felicitari si multe, multe aprecieri si urari de sarbatori ! Ma intereseaza si pe mine un model orientativ de Tematica Anuala de Instruire SSM cateva functii comune : prelucrari prin aschiere, lacatuserie, productie alimentara publica, TESA.
  Multumesc anticipat ! NG

   
 367. SIMION VALENTIN

  Decembrie 23, 2011 at 10:35 am

  La Multi Ani si sarbatori fericite administratorului si tuturor celor ce folosesc acest site foarte util.
  LAMULTI ANI!!!!

  SIMION VALENTIN

   
 368. nicolae

  Decembrie 23, 2011 at 2:20 pm

  aceleasi dorinte si urari de Anul Nou -2012 !

   
 369. Tanase Gheorghe

  Decembrie 25, 2011 at 7:27 pm

  La multi ani!
  Sarbatori fericite!
  Ma puteti si pe mine ajuta urgent cu 20 de intrebari test grila pt. un nivel de absolvent curs ssm de 80 ore?Chiar imi trebuie urgent,urgent!
  Adresa este georgicatanase@yahoo.com.
  Multumiri anticipate si inca o data SARBATORI FERICITE !

   
 370. Anonim

  Decembrie 28, 2011 at 3:47 pm

  LA MULTI ANI SI VOUA FACETI O TREABA FORTE BUNA …………TINETI-O TOT ASA………….

   
 371. iulian

  Ianuarie 4, 2012 at 3:36 pm

  daca ma poate ajuta cineva cu un model de doar PSI, pot oferi in schimb pe linie de SSM .. adresa la care pot fi contactat este iulian.sadean@yahoo.com
  multumesc anticipat

   
 372. marce

  Ianuarie 6, 2012 at 10:01 am

  Buna ziua!
  La multi ani! si reusite pe noul an in tot ceea ce va propuneti!

  As avea si eu nevoie de un model de raportare semestriala (ANEXA 10 din norme)….
  Sau de clarificari ….

  La „Activitatea desfăşurată ” ce se trece? Actvitatea desfasurata de mine ca si Serviciu extern la firma X?….In norme apare : „Se vor completa activităţile desfăşurate definite la art.16 alin 1 din prezentele norme.”
  Iar art 16 alin.1 spune „Art. 16
  (1)In cazul intreprinderilor cu pana la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a)activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt dintre cele prevazute in anexa nr. 5
  b)angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate;
  c)angajatorul indeplineste cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51”.

  MENTIONEZ CA IN PORTOFOLIUL SERVICIULUI EXTERN LA CARE ACTIVEZ EXISTA FIRME CU 3 salariati , dar si cu 12 sau 25 salariati…

  In coloana 4(B) nr total de salariati al firmei X? (ASA AR FI LOGIC), iar in coloana 5(C) NR DE SAL PARTICIPANTI LA INSTRUIRE GENERALA, SA ZICEM? Si NR DE ORE ALOCAT?

  Chiar am nevoie de putin ajutor….iar cel mai bun ar fi un model….

  Adresa mea de mail : marce_vlad@yahoo.com.
  Multumesc anticipat celor care imi vor oferi sprijinul…

   
 373. simionvg

  Ianuarie 6, 2012 at 10:39 am

  in atasamentul pe care il trimit pe mail aveti modelul folosit de mine.
  Cu respect SIMION VALENTIN

   
 374. Iulica B

  Ianuarie 11, 2012 at 2:47 pm

  Buna ziua, ma puteti ajuta cu modele de documente CSSM si o lista interna de dotare cu EIP? Lucrez in domeniile constructii, debitare lemn si exploatare forestiera. Multumesc

   
 375. Malaut Marian- Danut

  Ianuarie 11, 2012 at 2:49 pm

  …..pe ce adresa?

   
 376. Iulica B

  Ianuarie 11, 2012 at 2:59 pm

  Adresa este burlacu_elena_iulica@yahoo.com. Multumesc

   
 377. geo65

  Ianuarie 12, 2012 at 10:43 am

  Buna ziua
  Sunt administratorul unei firme noi – infiintata in martie 2011 . Nu am angajati , activitatea derulandu-se intr-un spatiu – Contract de comodat . Derulez activitati de consultanta – IT , cod caen 7490. M-ar interesa din punctul de vedere al SSM si PSI ce documente trebuiesc intocmite.
  Multumesc .

   
 378. Anonim

  Ianuarie 12, 2012 at 11:37 am

  Daca nu aveti angajati atunci nu aveti nevoie de nici un document SSM.

   
 379. costi

  Ianuarie 14, 2012 at 12:55 pm

  sunt nou in domeniu…..doresc si eu responsabilitatile sefilor punctelor de lucru pt ssm si su…multumesc mult

   
 380. MIU

  Ianuarie 14, 2012 at 5:48 pm

  VREU INSTRUCTIUNI MONTATOR TAMPLARIE PVC SI PLAN DE PREVENIRE

   
 381. simona

  Ianuarie 17, 2012 at 10:39 am

  va rog, am si eu nevoie de instructiuni propri
  Ma poate ajuta cineva cu intructiuni pentru tinichigii, lacatus mecanic, sudor electric, vulcanizator evaluare de riscuri, fise masuri si plan de prevenire si protectie pentru aceste meserii. E-mail: simonika_74@yahoo.com
  Multumesc anticipat!

   
 382. Myra

  Ianuarie 19, 2012 at 12:52 pm

  Legea 130/1999 cu modificarile si completarile ulterioare a fost abrogata prin Ordonanţă de urgenţă nr. 123 din 28/12/2010.

   
 383. Malaut Marian- Danut

  Ianuarie 19, 2012 at 3:09 pm

  Buna ziua,
  Va rog, am nevoie de evaluare risc pentru instalator gaze si ip-ssm. marian.malaut@gmail.com
  Va multumesc.

   
 384. cris

  Ianuarie 19, 2012 at 9:31 pm

  felicitari pt sit

   
 385. Anonim

  Ianuarie 21, 2012 at 4:36 pm

  BUNA,
  Ma poate ajuta cineva cu EVIDENŢIEREA CERIŢELOR MINIME DE SECURITATE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE UTILIZATE LA LOCUL DE MUNCĂ(orice loc de munca)
  Multumesc valean.maria@yahoo.com

   
 386. ion

  Ianuarie 22, 2012 at 5:08 pm

  buna ziua,
  ma poate ajuta cineva cu instr. proprii in domeniul forestier:
  lucrari pepiniere, unelte de lucru in padure, transport cu tractor, intemperii, etc.
  multumesc- gradinilor@yahoo.com

   
 387. macao

  Ianuarie 23, 2012 at 2:28 pm

  Buna ziua,
  As avea nevoie si eu de ajutor.
  Lucrez in domeniul asistentei sociale si am nevoie de niste instructiuni proprii pentru instructor educatie din centru de plasament si cresa.
  Va multumesc.

   
 388. doina

  Ianuarie 25, 2012 at 11:03 am

  Buna Ziua!Felicitari!Am o rugaminte ,daca puteti sa ma ajutati cu evaluare de riscuri la functiile urmatoare:,Lucrator com,Receptioner,Casier,Brutar,Cofetar,Trnasator si Operator Calc.Multumesc Mult!Sa aveti multa bafta

   
 389. Anonim

  Ianuarie 31, 2012 at 3:37 pm

  Buna ziua! Va rog din suflet,
  ma poate ajuta cineva un model de raport de activitate ssm care se depune la itm?

  Multumesc frumos!

  sebeveronica@yahoo.com

   
 390. Malaut Marian- Danut

  Ianuarie 31, 2012 at 7:53 pm

  …. sa inteleg ca va referiti la raportul semestrial care se depune la itm de catre firmele externe??

   
 391. nedeje vas

  Februarie 4, 2012 at 7:10 pm

  pentru centralele sub 400 Kw conduse de calculator cu verificare fochist la 24 ore; 48ore; 72ore.
  ce documente se cer la iscir dupa ce au fost instalate si functionarea a fost aprobata de iscir pentru rsvti intern al societatii care detine instalatia care functioneza cu gaz metan. multumsc.

   
 392. nedeje vas

  Februarie 4, 2012 at 7:18 pm

  Va rog daca avti cateva instructiuni proprii de ssm la prelucrari pe masini unelte Pentru prelucrarea semifabricatenor prin frezare

   
 393. doina

  Februarie 5, 2012 at 9:23 am

  multumesc

   
 394. Dumitresc

  Februarie 14, 2012 at 8:53 pm

  am descoperit din intimplare acest site, sunt noua in acest domeniu, nu -mi cred ochilor sa vad ca inca mai sunt si oameni cu suflet. Multumesc lui Dumnezeu ca existati si va felitcit pentru dialogurile frumoase si chiar si pentru cele mai putin frumoase…….. prietenii isi spun adevarul in fata oricat ar fi de crud. Va felicit inca odata si va iubesc ca tot e 14 feb………. si de DRAGOBETE ( sper sa reusesc sa va gasesc tot aici si atunci)

   
 395. Mariana

  Februarie 16, 2012 at 2:43 pm

  Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste instructiuni SSM pentru dulgher si parchetar. Pot da instructiuni pentru alte meserii. As vrea sa postez instructiunile pe care le am pe acest site sa poata beneficia si altii de ele. Nu stiu cum sa fac.
  adresa mea de email este ana_iram16@yahoo.com.
  va multumesc

   
 396. Titi

  Februarie 16, 2012 at 6:21 pm

  Imi pare rau dar nu am asa ceva.Daca vreitrimite-mi si mie instructiunole si voi incerca eu sa le postez in numele tau.

   
 397. Anonim

  Februarie 27, 2012 at 5:19 pm

  Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste instructiuni SSM pentru activitatea de comert.
  adresa mea de email este gde_elena@yahoo.com.
  va multumesc

   
 398. Gabriela Coculescu

  Martie 4, 2012 at 7:39 pm

  Cine ma poate ajuta cu evaluari de riscuri pentru domeniul invatamant : posturile secretar, contabil, informatician, profesor, maistru instructor textile, maistru instructor constructii, femeie de serviciu, administrator, bibliotecar; mi-ar fi de mare folos aceste materiale;

   
 399. Gabriela Coculescu

  Martie 4, 2012 at 7:41 pm

  adresa mea de mail : gabriela_coculescu_tl@yahoo.com

   
 400. gurgu mihai

  Martie 7, 2012 at 12:14 pm

  va rog daca aveti un proram de management SSm si un model de respectare a cerintelor legale din cadrul unei primarii.
  Va multumesc! Adresa de E-mail este gurgu.mihai@yahoo.com

   
 401. Gabriela Coculescu

  Martie 7, 2012 at 4:17 pm

  Felicitari pentru site; materialele postate mi-au fost de mare ajutor ca model;
  multumesc mult; as mai avea nevoie de ceva informatii pe domeniul constructii -in invatamant = maistru instructor constructii .
  Va multumesc!

   
 402. Anonim

  Martie 12, 2012 at 10:38 pm

  Felicitari pentru ceea ce faceti pe acest site.
  Am nevoie urgenta de evaluare riscuri medic veterinar si tehnician veterinar.
  Daca se poate si ceva instructiuni de lucru pentru cabinet veterinar.
  Va multumesc mult. Adresa : viss58@yahoo.com

   
 403. Camip

  Martie 13, 2012 at 12:41 pm

  Felicitari realizatorului acestui site, danixweb!
  La adresa mea de e-mail: camelia_pugna@yahoo.com, va rog sa-mi trimiteti evaluari de risc pentru sectorul prelucrarilor mecanice prin aschiere, pt. urmatoarele locuri de munca: mortezor, gauritor, rectificator, debitator, legator de sarcina, operator pod rulant; ofer la schimb evaluari de risc pentru domeniul confectii textile si pentru saloane de cosmetica.
  Astept cu interes! Multumiri anticipate!

   
 404. Malaut Marian

  Martie 13, 2012 at 5:15 pm

  Buna ziua,
  Va rog, am nevoie de evaluare riscuri medic veterinar, tehnician veterinar si asistenta medic veterinar.
  Daca se poate si ceva instructiuni pentru aceleasi meserii.
  Va multumesc anticipat
  email: marian.malaut@gmail.com

   
 405. macao

  Martie 16, 2012 at 1:07 pm

  Buna ziua,
  In urma unei discutii cu directorul economic din institutie am o dilema:
  -cine se ocupa de achizitia EIP – serviciul intern SSM sau serviciul de achizitii – in conditiile in care serviciul intern a inaintat un referat pentru achizitionarea EIP insotit de un tabel care contine ce echipament trebuie achiztionat(imbracaminte ,incaltaminte) marimile aferente si cantitatile conform normatvului.
  -trebuie sa specificam materialul din care va fi confectionat EIP, daca are sau nu buzunare, fermoar sau nasturi
  Suntem o institutie publica

   
 406. MARIUS

  Martie 16, 2012 at 8:46 pm

  ECHIPAMENTUL ESTE ACHIZITIONAT DE SER. ACHIZITII,LA PROPUNEREA SREV.SSM

   
 407. valyhct

  Martie 17, 2012 at 10:38 am

  Buna ziua!
  Am nevoie de fisa factorilor de risc – muncitori constructii , plan de prevenire si protectie si ROI pt o firma de constructii
  parisalexandriagreen@yahoo.com

   
 408. Anonim

  Martie 27, 2012 at 1:06 pm

  Buna ziua are cineva un model de raport CSSM pe trimestrul 4?
  ionix79@yahoo.com
  Multumesc

   
 409. Malaut Marian

  Martie 27, 2012 at 1:11 pm

  Exista rapoarte diferite? adica fiecare trimestru cu raportul aferent?

   
 410. Anonim

  Martie 28, 2012 at 1:05 pm

  la itm trebuie depus in fiecare an raportul pe trim 4

   
 411. Malaut Marian

  Martie 28, 2012 at 1:22 pm

  v-am trimis un model de raport si sper sa va fie defolos.
  O zi buna

   
 412. geo65

  Aprilie 4, 2012 at 8:00 am

  Buna ziua,
  Am nevoie de evaluare riscuri pentru VULCANIZATOR AUTO si SPALATOR AUTO .
  Daca aveti …si instructiuni pentru aceleasi meserii.
  Va multumesc mult .
  email: geomunti65@yahoo.com

   
 413. dorina

  Aprilie 17, 2012 at 2:39 pm

  Ma poate ajuta cineva cu instructiuni proprii modelator covrigi, cocator si evaluari risc. Multumesc frumos!
  mihaila_dorina87@yahoo.com

   
 414. STROE ADRIAN

  Aprilie 18, 2012 at 11:08 am

  As dori o evaluare de riscuri pentru : electrician auto. tinichigiu, mecanic auto, vopsitor, vulcanizator, paznic service auto, gestionar, magazioner, vanzator-toate pt. service auto.
  De asemeni, si instructiuni proprii pt. toate aceste posturi.
  Cu mii de multumiri si cu toata consideratia pt. munca si straduinta din acest domeniu.
  email: stroe_adrian2006@yahoo.com

   
 415. georgiana

  Mai 9, 2012 at 11:22 am

  as dori o evaluare pentru electrician auto

   
 416. Alexandru

  Mai 9, 2012 at 8:06 pm

  buna ziua, ma poate ajuta cineva si pe mine cu o evaluare de riscuri pt vizitator pe santier? Multumesc. mail. ecodeseurihartie@yahoo.com

   
 417. Alexandru

  Mai 14, 2012 at 2:42 pm

  buna ziua, are cineva o evaluare de riscuri pt gravide si instructiuni proprii? Multumesc. ecodeseurihartie@yahoo.com

   
 418. geo65

  Mai 14, 2012 at 4:10 pm

  Sa nu ramana gravida din nou , dupa ce naste … cit despre instructiuni …stie ea …

   
 419. lav

  Iulie 17, 2012 at 3:19 pm

  buna ziua
  am si eu nevoie de instructiuni proprii pentru agent vanzari . astept raspuns pe adresa leu6leu@yahoo.com. multumesc

   
 420. Anonim

  Iulie 18, 2012 at 9:04 am

  va pun in atasamente!!!!

   
 421. lav

  Iulie 25, 2012 at 2:47 pm

  buna ziua , am si eu nevoie de un plan de prevenire si protectie pt o firma care are ca activitate constructia de hale, realizarea instalatiilor electrice (tot ce tine de electricitate). astept un raspuns pe email leu6leu@yahoo.com. multumesc .

   
 422. Diana

  August 6, 2012 at 11:10 am

  Buna, as vrea sa ma lamuriti si pe mine pana la urma cum este cu procedura de autorizare interna a electricienilor. Am tot citit pe net si in lege si inca nu m-am lamurit. In comisia de autorizare trebuie sa fie un inginer electric sau se poate face si cu un serviciu extern, iar la sfarsit este suficient un proces verbal unde se specifica ca in urma testelor si verificarilor angajatul este autorizat intern sau trebuie eliberat de serviciul extern un talon . Va multumesc anticipat! e-mail:diana_bogdan2000@yahoo.com

   
 423. lav

  August 13, 2012 at 2:38 pm

  buna ziua
  are cineva evaluare riscuri pentru macaragiu?
  adresa mea de email este leu6leu@yahoo.com

   
 424. Krokodilul Chichiricios

  August 14, 2012 at 4:20 am

  Stimate Domnule,
  Mă întreb ce calificare aveti dvs. pentru a vă putea permite să dați cu atâta nonșalanță sfaturi într-un domeniu care cred că vă e cam străin. Întâmplător lucrez la o instituție de iar dorința mea și a colegilor e să-i cam scoatem definitiv și cu șuturi în dos pe neaveniți de pe piață. Sunt sigur că începând de anul viitor tot trocul făcut până în prezent cu adeverințe de funcționare după un curs jalnic de 40 de ore se va cam termina și vor rămâne pe piață doar instituțiile competente- adică maxim 10 la nivel național, incluzând și Inspecția Muncii printre ele.

   
 425. Titi

  August 14, 2012 at 5:45 am

  Fiti va rog mai explicit. La adresa cui faceti asemenea remarci? Nu toti fac parte din categoria care va suparat atat de tare.

   
 426. Alina

  August 14, 2012 at 9:27 am

  buna ziua,
  pe cei care vin sa presteze lucrari la noi in fabrica, mai mult de 3 luni, trebuie sa ii tratez ca pe angajatii nostri d.p.d.v. SSM?
  multumesc.

   
 427. Dragos V.

  August 29, 2012 at 6:06 pm

  Alina

  august 14, 2012 at 9:27 am

  buna ziua,
  pe cei care vin sa presteze lucrari la noi in fabrica, mai mult de 3 luni, trebuie sa ii tratez ca pe angajatii nostri d.p.d.v. SSM?
  multumesc.

  Nu, cei care vin sa presteze lucrari la voi in fabrica, chiar daca sunt mai mult de 3 luni, sunt contractanti, in consecinta trebuie sa isi faca singuri treaba cu suportul dumneavoastra, dar ca respectare a regulilor bineinteles toata lumea intra la aceeasi categorie. Acum depinde si din ce pozitie/functie faceti intrebarea.

   
 428. Mihaela

  Noiembrie 26, 2012 at 12:11 am

  Doresc si eu o instructiune pentru repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor de casa si gradina…
  Poate sa m-a ajute cineva?….
  mihaelachindea@yahoo.com
  Multumesc!

   
 429. mariana

  Noiembrie 26, 2012 at 3:19 pm

  Buna ziua
  Va rog, doresc si eu instructiuni si evaluare risc pentru infirmiera camin de batrani

   
 430. irina30Irina

  Noiembrie 30, 2012 at 2:28 pm

  Buna ziua!

  Va rog o instructiune proprie pentru:
  – ambalator manual
  – masinist la masina de ambalat.

  iridob@yahoo.com

  Va multumesc

   
 431. mariana

  Decembrie 1, 2012 at 11:04 am

  Buna ziua!
  Va rog, doresc si eu instructiuni si evaluare risc pentru infirmiera camin de batrani. Poate sa m-a ajute cineva?…………………..
  mmarianamatei@gmail.com
  Multumesc

   
 432. BOBA AURICA

  Ianuarie 17, 2013 at 1:24 pm

  buna ziua, as avea si eu nevoie de instructiuni pentru un cabinet veterinar. Ma puteti ajuta?
  pe adresa auricaboba@tematica.ro multumesc anticipat.

   
 433. mariana

  Ianuarie 17, 2013 at 1:58 pm

  Imi pare rau nu am

   
 434. NICOLAE GHINEA

  Ianuarie 17, 2013 at 9:32 pm

  as dori si eu explicat modul de descarcare de pe site-ul dv referitor la doc. de evaluari diverse. multumesc, nicolae

  ________________________________

   
 435. Gafiţa Constantin

  Martie 3, 2013 at 9:01 pm

  informatiile sunt foarte utile şi vă rog să-mi daţi o mână de ajutor în alcătuirea tematicii pentru supraveghetor muzeu şi cântăreţ bisericesc.

   
 436. Ciprian

  Martie 6, 2013 at 5:34 pm

  buna ziua, are cineva sa am ajute cu evaluare riscuri pentru medic stomatolog si tehnician laborator stomatologie? multumesc, cypryan85@yahoo.com

   
 437. Bordos Stefan

  Martie 14, 2013 at 3:26 pm

  Poate cineva sa ma ajute cu fisa post pt. ing horticol ev. risc pt. aceeasi meserie. Multumesc

   
 438. Anonim

  Martie 14, 2013 at 11:06 pm

  de ce te ocupi tu si cu fisa postului?
  nu noi o intocmim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  lasa contabilii sa o faca

   
 439. Anonim

  Martie 14, 2013 at 11:07 pm

  neluhexe@yahoo.com
  hai la mine si te ajut
  0720003610

   
 440. Anonim

  Martie 14, 2013 at 11:10 pm

  noapte buna

   
 441. mariana

  Martie 19, 2013 at 12:34 am

  ma poate ajuta cineva cu completarea fiselor individuale pentru functiile de batman -ospatar si brutar .va roooooooogg.mariana

   
 442. Banuta Marius

  Martie 21, 2013 at 12:09 pm

  Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu un plan de evaluare a riscurilor de accidentare si imbaolnavire profesionala pentru lacatus mecanic si tehnician . Adesa mea de mail este miventib@yahoo.com Va multumesc anticipat.

   
 443. mircea

  Martie 22, 2013 at 10:56 am

  Buna ziua, ma poate cineva ajuta cu fisa postului tehnician drumuri forestiere.adresa mea de mail este adamut_mircea@yahoo.com

   
 444. Ildiko

  Martie 27, 2013 at 11:41 am

  Va rog cine are NSSM 60 pentru industria carnii sa imi trimita ca mi-ar fi de mare ajutor. Multumesc anticipat!!! Pot trimite la schimb alte NSSM-uri.
  Adresa de mail: ildikosf@gmail.com

   
 445. Ciprian

  Aprilie 18, 2013 at 7:00 pm

  are cineva sa ma ajute cu evaluare riscuri pentru medic stomatolog si tehnician laborator, sau inscructiuni proprii? multumesc, cypryan85@yahoo.com

   
 446. Otvos Pavel Szilard

  Aprilie 18, 2013 at 7:46 pm

  Cine poate sa ma ajute cu o documentatie completa pentru un teatru ( instructiuni proprii, evaluari la risc, etc.) ? Este foarte urgent. Astept raspuns pe Email : szilard.otvos@gmail.com

   
 447. Anonim

  Aprilie 22, 2013 at 2:17 pm

  Are cineva un exemplu de e-mail prin care se instiinteaza de data efectuarii instructajului si a materialului de studiat?
  Multumesc! Email: coman_s@yahoo.com

   
 448. Anonim

  Aprilie 29, 2013 at 3:12 pm

  buna ziua
  intrebare: daca am santier temporar , in instructajul lunar trebuie sa trec articole din conventia de ssm dintre noi si beneficiar ?
  astept raspuns pe leu6leu@yahoo.com

   
 449. assm

  Mai 24, 2013 at 1:57 pm

  buna ziua
  poate sa imi spuna cineva va rog care este modalitatea da a face ssm si evaluarea riscului la cadre didactice? adica scoala are contract cu un serviciu extern sau are serviciu intern sau persoana desemnata?

   
 450. simionvg

  Mai 24, 2013 at 3:20 pm

  buna ziua,
  conform legislatiei in vigoare(LEGEA 319/2006 si HG1425/2006) unitatile de invatamant, gradinite , etc tre sa aiba ori persoana autorizata ori sa apeleze la un serviciu extern. Asa ca decat sa angajeze o persoana cu norma intreaga mai bine apeleaza la un serviciu extern. De exemplu eu ma ocup de SSM la o gradinita cu program prelungit care au ca meserii de la educatoare pana la bucatarese. Plata se face prin virament bancar de catre primaria respectiva. Unitatile de invatamant pe de o parte tre sa asculte si de Inspectorat si de primarie pt ca de acolo vin banii. Cu respect SIMION VALENTIN

   
 451. Gabi

  Mai 24, 2013 at 11:14 pm

  orice scoala ar trebui sa aiba persoana desemnata, adica sa trimita o persoana si sa ii plateasca un curs.Acea persoana se ocupa apoi de SSM.

   
 452. Anonim

  Mai 26, 2013 at 11:15 am

  Daca scoala are persoana desemnata, aceasta trebuie sa fie incadrata cu contract in functia de lucrator desemnat. Corect este ca sa aiba contract cu serviciu extern iar persoana desemnata sa faca instructajul periodic in baza tematicii.

   
 453. Nicolae

  Iunie 4, 2013 at 7:00 am

  Rugaminte, cine ma poate ajuta cu o fisa de evaluare a postului pe SSM pentru fochist si femeie de serviciu e-mail gnicolae74@gmail.com. Va multumesc anticipat

   
 454. nelu

  Iunie 27, 2013 at 11:01 am

  stimati colegi.
  mi s-a blocat casuta postala de mail.
  nu ma lasa calculatorul sa o deschid desi am introdus parola corect
  zice ca este blocat 12 ore din motive de siguranta
  dati-mi o adresa de hekker care sa mi-o sparga ca am multe date stocate acolo
  va multumesc. neluhexe01@yahoo.com sau la 0720003610

   
 455. dan v

  Septembrie 27, 2013 at 10:06 am

  Ma poate ajuta cineva va rog cu evaluare pentru statie peco si lucratori in shop (la statia peco), precum si instructiuni proprii?
  Va multumesc mult de tot.
  danyel_vaman@yahoo.com

   
 456. MARIUS

  Noiembrie 26, 2013 at 11:49 pm

  penntru un salon de coafura ma poate ajuta cineva cu o evaluare?va multumesc anticipat!mail purecelechior@yahoo.com.

   
 457. iulia

  Noiembrie 29, 2013 at 10:50 am

  Ma bucur sa gasesc asa o buna colaborare intre colegi.
  As dori sa ma ajutati si pe mine cu instructiuno proprii ssm pentru ingrijitor animale si evaluare la risc.
  va multumesc

   
 458. iulia

  Noiembrie 29, 2013 at 10:54 am

  revin cu adresa de email iuliamarginean56@yahoo.com pentru instructiuni proprii ssm ingrijitor animale si evaluare la risc

   
 459. Manu Argentina

  Decembrie 18, 2013 at 10:32 am

  Ma poate ajuta cineva cu cate o instructiune SSM pentru :instalator frigotehnist si pentru tamplar universal?? vA ROG MULT, sunt in criza de timp. Multumesc.

   
 460. Popescu Romeo

  Decembrie 30, 2013 at 10:20 am

  Este O.K. interesant si educativ pentru incepatori si nu numai.

   
 461. Anonim

  Ianuarie 21, 2014 at 11:48 am

  buna,

  ma puteti ajuta cu ceva tematici instruire, materiale tematica,evaluari+plan protectie ssm ptr o firma de distributie parafarmaceutice ( pe functii gestionar, sofer, agent comercial, operator calculator, etc)?
  Va multumesc anticipat.adresa de email este marina1977ro@yahoo.com

   
 462. Anonim

  Ianuarie 24, 2014 at 1:47 pm

  evaluarile de risc, PPP-urile, IPSSM-urile…nu sunt niste tipizate utilizabile de oricine, oriunde…Acestea sunt documente individualizate pe unitatile respective…ce simplu este sa faci copy-paste pe munca altuia si sa-ti atasezi numele apoi. Daca ati ales aceasta activitate din motive de foame, va inteleg dar nici putina demnitate nu ar strica sa avem. Prea multi diletanti cu tupeu in bransa…mai puneti mana pe carte, dragi ”colegi”….

   
 463. Ciprian

  Ianuarie 28, 2014 at 9:34 am

  Buna ziua,
  Ma poate ajuta si pe mine cineva cu evaluare de riscuri pentru femeie de servicu si sofer auto, distributie. Va multumesc. cypryan85@yahoo.com

   
 464. Marina

  Aprilie 5, 2014 at 12:27 pm

  Buna ziua,
  Ma poate ajuta cineva cu evaluare si instructiuni proprii pentru pentru un restaurant (barman, chelner, bucatar auxiliar sau ajutor bucătar, si femeia de serviciu)si Planul anual de prevenire a riscurilor de imbolnavire sau accidentari profesionale
  Multumesc anticipat. Adresa de e-mail : vladica.mrn@gmail.com

   
 465. Dimofte Romeo

  Aprilie 15, 2014 at 3:31 pm

  Buna ziua,
  Am nevoie de 3(trei )evaluari si anume:
  Tehnician agronom cercetare
  Asistent cercetare in agricultura
  Lucrator calificat in culture si legumicultura

  romeo.dimofte@yahoo.com
  Va multumesc anticipat,

   
 466. Anonim

  Aprilie 19, 2014 at 5:08 am

  Adresa de e-mail nu este buna.

   
 467. Mihai Micu

  Mai 5, 2014 at 3:32 pm

  Va rog daca ma poate ajuta cineva cu „Tematica de instruire S.S.M. pt. postul de vanzator magazin nealimentare

   
 468. Anonim

  Mai 5, 2014 at 5:57 pm

  D-le Mihai Micu, lasă, te rog, o adresa de e-mail pentru un răspuns.

   
 469. Alex

  Mai 5, 2014 at 8:28 pm

  Ma puteti ajuta cu evaluare de riscuri pentru femeie de servicu si electrician auto, receptioner hotel. Va multumesc. ecodeseurihartie@yahoo.com

   
 470. Cristian Asavei

  Mai 21, 2014 at 5:12 pm

  Buna ziua,

  Va rog sa ma lamuriti si pe mine…
  Sotia este administratorul unui S.R.L., eu sunt angajat cu minim 2h. Poate completa administratorul fisele SSM si PSI ? Trebui facut si cursul de 40h?

  Va multumesc.

   
 471. matei mariana

  Mai 21, 2014 at 6:42 pm

  Nu poate completa decât dacă are curs, conform Legii nr. 319 / 2006

  În data de 21.05.2014, „Să ne uşurăm munca.”

   
 472. Silvia

  Mai 22, 2014 at 8:59 am

  Orice societate care are pana la 10 salariati, administratorul poate completa & semna fisele se SSM/PSI.

   
 473. Cristian Asavei

  Mai 22, 2014 at 9:09 am

  Silvia
  mai 22, 2014 at 8:59 am
  Orice societate care are pana la 10 salariati, administratorul poate completa & semna fisele se SSM/PSI.

  Fara a face un curs pentru asta?pur si simplu cumparam fisele de SSM si PSI si le completeaza? Dar dosarul acela de evaluare, mai trebui facut?

   
 474. Anonim

  Mai 22, 2014 at 10:17 am

  Nu inteleg de ce nu cititi legea nr. 319/2006 si intrebati parca nu stiti sa cititi. Nu mai luati de buna tot ce va spun diferite persoane care nu citesc Legea inainte de a da un raspuns.

   
 475. Silvia

  Mai 22, 2014 at 10:46 am

  Dle „anonim”, mai intai de toate,evaluarea este un capitol separat si se face numai de persoane abilitate in acest sens in colaborare cu societatea careia i se intocmeste aceasta evaluare,luandu-se in considerare numarul de functii, fisele de post si alte detalii in acest sens.
  Si inca un lucru,daca esti atat de destept,ce mai cauti pe acest site??

   
 476. Sherman

  Mai 24, 2014 at 1:09 pm

  Hi, i think that i saw you visited my blog thus
  i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose
  its ok to use a few of your ideas!!

   
 477. Михаил Мишакин Черечеча

  Mai 29, 2014 at 4:48 pm

  Buna ziua!!!
  Are cineva IPSSM-Centrul CULTURAL (dansator,instrumentisti vocali,referenti muzicali,maistrii studii muzicale si de balet!?
  Multumesc anticipat
  cerececea@gmail.com

   
 478. Daniela

  Iunie 6, 2014 at 8:46 pm

  Am un SRL cu un angajat sofer de TIR, am primit o instiintare de la ITM sa merg la ei cu o multime de documente pe linie SSM. Va rog daca ma poate ajuta cineva cu evaluare riscuri si plan de prevenire si protectie, tematica de instruire si instructiuni proprii.

   
 479. Daniela

  Iunie 6, 2014 at 8:47 pm

  adresa mea de mail este butud73@yahoo.com
  Multumesc!

   
 480. Anonim

  Iunie 7, 2014 at 9:31 am

  Cand iti trebuie?

   
 481. Silvia

  Iunie 10, 2014 at 10:28 am

  Ma poate ajuta cineva cu o instructiune pentru REPREZENTANT MEDICAL???

   
 482. Silvia

  Iunie 10, 2014 at 11:30 am

  ATENTIE LA SOFERII PROFESIONISTI PE TIR,CAMION,AUTOCAR, TREBUIESC INSCRISI ONLINE LA ARR – JUDETUL DE CARE APARTIN.sE PLATESTE 47 LEI,CU op,CHITANTA,SE MERGE LA ARR CU STAMPILA SI SE COMPLETEAZA CEREREA PENTRU CHEIE ONLINE.

   
 483. Liana

  Iulie 16, 2014 at 11:38 am

  Buna ziua,

  Ma poate ajuta cineva cu teste ssm pentru lacatusi mecanici, sudori, muncitori, magazioneri? multumesc

   
 484. bogdanstan29

  August 3, 2014 at 3:48 pm

  buna ziua ma poate ajuta si pe mine pentru operator statie betoane,plan de prevenirea si protectia a factorilor de risc si lista echipamentelor inviduale de proctectie ma puteti contacta pe adresa bogdanstan29@yahoo.com Multumesc

   
 485. razvan

  August 7, 2014 at 4:52 pm

  ma poate ajuta cineva cu instrucțiuni proprii de ssm pt. un cabinet stomatologic la zi?
  altceva in domeniul acesta mai am nevoie?
  eventual dezastre sau ceva de genul?

   
 486. bogdanstan29

  August 13, 2014 at 7:12 am

  ma poate ajuta si pe mine pentru operator statie betoane,plan de prevenirea si protectia a factorilor de risc si lista echipamentelor inviduale de proctectie ma puteti contacta pe adresa bogdanstan29@yahoo.com Multumesc

   
 487. razvan

  August 13, 2014 at 11:11 pm

  stie cineva cum pot sa iau o asistenta in practica? Ce documente am nevoie pt. practica la un cabinet stomatologic, dpdv al cabinetului?

   
 488. bogdanstan29

  August 15, 2014 at 8:00 am

  salutar, ma poate ajuta si pe mine pentru operator statie betoane,plan de prevenirea si protectia a factorilor de risc si lista echipamentelor inviduale de proctectie ma puteti contacta pe adresa bogdanstan29@yahoo.com Multumesc

   
 489. Sorin

  August 21, 2014 at 9:44 am

  Salut,
  sunt interesat de modalitatea de autorizare interna a electricienilor in domeniul ssm. Ce reprezinta fiecare grupa de autorizare ssm (cele 5 grupe). Electricianul trebuie sa fie autorizat ANRE – (intretinere instalatie electrica). Multumesc coman_s@yahoo.com

   
 490. Anonim

  Septembrie 4, 2014 at 8:18 pm

  Buna,
  am nevoie urgent de evaluarea riscurilor si planul de prevenire si protectie intr-o gradinita cu program prelungit.(director, educatoare, ingrijitoare, bucatar). in speranta ca ma veti ajuta va multumesc anticipat.adresa mea de mail este p.anamaria77@yahoo.com

   
 491. ZSUZSA

  Septembrie 23, 2014 at 2:40 pm

  BUNA

  AS VREA SA VA INTREB LA CE INTERVAL DE TIMP TREBUIE COMPLETATE FISELE INDIVIDUALE SITUATIILOR DE URGENTA, CA LA SSM STIU CA E 6 LUNI.MULTUMESC.

   
 492. Anonim

  Septembrie 24, 2014 at 7:43 pm

  termenul de instruire periodică (documentată cu completarea fișei de instruire) este stabilit de către fiecare angajator prin decizie proprie, dar nu mai mult de 6 luni (parcă).
  Așadar, conform planului anual de instruire PSI/SU, execuți instruirea periodică și o documentezi prin completarea fișei individuale de instruire. o seară frumoasă

   
 493. Mustatea Gina

  Octombrie 27, 2014 at 6:03 pm

  Buna,
  am nevoie urgent de evaluarea riscurilor si planul de prevenire si protectie intr-o gradinita cu program prelungit.(director, educatoare, ingrijitoare, bucatar). in speranta ca ma veti ajuta va multumesc anticipat.adresa mea de mail este ginamustatea@yahoo.com!

   
 494. cristina

  Noiembrie 27, 2014 at 2:52 pm

  Buna ziua,
  va rog sa ma ajutati cu o evaluare a riscurilor pentru pompier, dar nu pompier civil !!! Societatea la care lucrez si sunt lucrator desemnat SSM, are mai nou un serviciu privat pentru situatii de urgenta format din : – un sef serviciu – pompier profesionist si cadru tehnic PSI,
  – 2 servanti si 6 voluntari.
  Pentru toate celelalte posturi am facut evaluarea riscurilor dar la pompier cum inca de acum se pune pe picioare toata treaba, prin infiintarea acestui serviciu privat, nu am destule cunostinte in domeniu sau chiar deloc.
  In restul timpului „pompierul ” nostru, doar unul cu pregatirea necesara, este agent paza, alaturi de ceilalti, in cadrul magazinului central din oras format din 4+1 nivele, si dotat cu : statie pompe, instalatii sprinkler, drencer, hidranti, generator curent pt statie pompe, bazin incendiu, stigatoare.
  Initial m-am gandit ca ocupatia principala este de agent paza, riscuri ce le-am facut, dar ulterior daca se intampla ” acel ceva ” , un posibil incendiu, cred ca firma este descoperita in privinta aceasta.
  Sper ca am fost destul de explicita si sper intr-un posibil ajutor.
  Va multumesc anticipat !

   
 495. Anonim

  Noiembrie 29, 2014 at 1:40 pm

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu niste instructiuni SSM pentru agent paza.
  VA MULTUMESC

   
 496. NeluC

  Ianuarie 17, 2015 at 10:28 am

  Bună tuturor, rog pe cineva să mă ajute și pe mine cu niște IPSSM-uri pentru amantar și specialist IT, mulțumesc anticipat. Adresa mea de e-mail este ioan.cosma@yahoo.com

   
 497. anca

  Februarie 27, 2015 at 3:03 pm

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu tot NSSM pentru preparator aschii,(este vorba de personal intr-o sectie de brichete si peleti, cod cor 817 209, nici cei de la itm nu au reusit sa gaseasca un COR mai apropiat de activitate).Orice alta informatie utila realizarii dosarului de ssm si psi imi sunt utile. va multumesc din suflet.

   
 498. Geo ELCA

  Martie 12, 2015 at 11:13 pm

  Buna ziua
  Am nevoie de o evaluare pentru AMANETAR si una pentru OPERATOR BIROU DE SCHIMB VALUTAR, plan de prevenire si protectie.
  Multumesc.

   
 499. Pita Pascv

  August 1, 2015 at 2:46 am

  Buna ziua,
  Am inceput un curs de Inspector SSM – 80 ore. Ma poate ajuta cineva cu un model de Proiect de absolvire curs?
  E-mail: pitapascu@yahoo.com
  Multumesc!

   
 500. simionvg

  August 2, 2015 at 3:55 pm

  Depinde ce va cere la terminarea cursului. (IPSSM, fise post, evaluari nu cred)

   
 501. razvanflorin2005

  August 26, 2015 at 1:52 pm

  Bună ziua,
  Vă rog să mă ajutați cu o evaluare de risc , eventual și o IPSSM pentru postul de lucru Șef unitate minieră / balastieră.
  e-mail: razvanflorin2005@yahoo.com

   
 502. Ady

  Ianuarie 9, 2016 at 3:40 pm

  Cine trebuie sa semneze fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca la: instruirea la locul de munca , periodica si la admis la lucru? Multumesc .
  e-mail:mary_giulvaz@yahoo.com

   
 503. cosmin_sardaru

  Ianuarie 21, 2016 at 9:08 pm

  Buna seara!

  va rog sa ma ajutati cu o instructiune proprie si o evaluare de risc de accidentare pentru florar- decorator.
  e_mail: cosmin_sardaru@yahoo,com

   
 504. Florin Tibu

  Februarie 11, 2016 at 10:18 pm

  Buna seara!
  Am mare nevoie sa fac rost de standarde ocupationale pentru tot felul de coduri COR. Puteti sa imi spuneti unde le pot gasi (am incercat pe cnred.edu.ro insa nu am gasit decat foarte putine). Multumesc! Adresa de email: florintibu@hotmail.com

   
 505. infintare pfa oradea

  Aprilie 26, 2016 at 4:48 am

  5) Orice persoana care are o ocupatie neoficiala 6) Orice persoana sau grup de persoane care se asociaza 7) Orice persoana care are statut de profesionist liberal (independent): medic, arhitect, notar, avocat, psiholog, etc. 8) Orice persoana care isi doreste un viitor.

   
 506. titentos teodor

  Iulie 5, 2016 at 8:48 pm

  buna ziuam va rog ma poate ajuta cineva cu evauare risc pentru jocuri mecanice de noroc

   
 507. Coban Virgil

  Noiembrie 23, 2016 at 11:42 am

  Buna ziua.
  Va rog sa-mi trimiteti instructiuni si evaluare de risc pentru locul de munca spalatoreasa

   
 508. Andrei Chisinau

  Ianuarie 12, 2017 at 11:01 am

  Buna ziua, asa o rugaminte mare de tot! Ma poate cinva ajuta cu instructiunii SSM pentru Sofer de cisterna care transporta produce petroliere (benzina/motorina) si pentru lacatusi care deservesc aceste automioane.
  Multumesc anticipat si la rindul meu promit sa ajut si eu pe cineva in schimb.
  andreimldc@gmail.com

   
 509. MaraSSM

  Noiembrie 23, 2017 at 10:36 pm

  Buna seara.
  As putea avea un schimb de opinii pe dosar SSM loc de joaca pt copii?
  m_dobrota@yahoo.com
  Multumesc anticipat.

   
 510. simionvg

  Noiembrie 24, 2017 at 5:15 pm

  Da. Cu ce vă pot ajuta?

   
 511. Yon

  Decembrie 3, 2017 at 8:00 pm

  Multumim frumos. D mare ajutor. Sa va de-a Dumnezeu sanatate!

   
 512. SSM

  Martie 9, 2018 at 2:27 pm

  Ideea generoasa. Sunt insa si …scapari. HG 1029/2008 HG 409/2016 INSTRUIRE nu INSTRUCTAJ, SSM nu PROTECTIA MUNCII , EIL ?? – nu mai fac obiectul legislatiei actuale ET ?? in loc de EM – echipamente de munca etc.
  Rigurozitatea in transmiterea informatiei este esentiala.Mai multa atentie!
  Succes !

   

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: